Projekt:Föreningsutveckling

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt: Föreningsutveckling!


Wikimedia Sverige har antagit en strategi för åren 2021–2025. Där framgår det att Wikimedia Sverige ska bli en folkrörelse, att lokalt och regionalt engagemang ska stöttas, och att trösklarna ska sänkas för nya att engagera sig. Därför har en arbetsgrupp börjat fundera över frågor relaterade till att utveckla föreningens verksamhet och stärka engagemanget.


Gruppens arbete är fritt och kan utgå från sina egna perspektiv och tankar. För inspiration skulle man kunna titta på några konkreta aspekter såsom:

  • Vilka ekonomiska förutsättningar behövs för ett starkt lokalt och regionalt engagemang?
  • Hur skulle lokalt engagemang kunna organiseras? Behöver vi lokala avdelningar, arbetsgrupper eller något annat?
  • Behövs det några stadgeförändringar för att föreningen ska kunna ha verksamhet lokalt och regionalt i hela landet?
  • Hur ska årsmöten, medlemsmöten och föreningsutvecklande aktiviteter se ut i framtidens Wikimedia Sverige?

Gruppens underlag kommer att användas av styrelsen och kansliet i det fortsatta arbetet med att implementera strategin. Kansliet kommer att stödja med att ta fram det material som gruppen eventuellt efterfrågar. Alla medlemmar är givetvis välkomna att bidra med perspektiv, tankar och idéer i arbetet! Gruppen har som ambition att ses ungefär varannan vecka till att börja med och möts på Google Meet. Kommande träffar är:

  • 20 juli kl 20.00
  • 3 augusti kl 20.00

Mötesanteckningar finns på google drive. Givetvis går det bra att också diskutera här på wikin!