Projekt:GLAM 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213120 Ansvarig Tore
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
(213120) - FDC 50000 
(213125) - Göteborgs museer 75000 
(213126) - Kalmar läns museum 150000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-16 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för februari.
 • Planerat utbildning och arbete med avtal för Göteborgs museer.
 • Förberedelse för kurs med Arbetsam.
 • Enkätundersökning för GLAM-institutioner
 • Skrivstugor och kommunikationsinsatser med bibliotekssektorn har fortsatt.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kurs med ArbetSam
 • Planera in en halv informationsdag för intresserade GLAM-institutioner
 • Genomföra en två-dagars workshop tillsammans med Musikverket och Sveriges musikarkiv

Covid-19 fortsätter och fysiska möten är fortsatt inte möjliga.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen