Projekt:GLAM 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213120 Ansvarig Tore
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
(213120) - FDC 50000 
(213125) - Göteborgs museer 75000 
(213126) - Kalmar läns museum 150000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-12-13 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Göteborgs museer – 2021 bilder år 2021 klar och bilderna finns på Wikimedia Commons.
 • Unika historiska Kalmar genomför den sista träffen online i form av en skrivstuga.
 • Projekt HBTQI med en ny Wikipedian in Residence på plats i Sörmland. Arbete med gemensamt deltagande på Folk & Kultur 2022 pågår.
 • Samarbetsavtal med Riksarkivet förberett för underskrift, kursstart i februari.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 4 nya resurser.
 • T.1.2 - 36 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 10 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 21 nya evenemang.
 • T.2.2b - 9 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.2b - 12 internationella nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Eventuell mindre fortsättning diskuteras med Unika historiska Kalmar.
 • Samarbete Riksarkivet påbörjas.
 • Undersöka samordning av digitalt kulturarvsarbete tillsammans med RAÄ.

Covid-19 fortsätter men fysiska möten kan åter bli möjliga om vi håller enligt nationella regler och mottagande institutions förhållningsorder.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen