Projekt:Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

GLAMwiki Conference i Montevideo, Uruguay

Datum
2023-11-14 till 2023-11-21
Info-länk
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Två presentationer genomfördes och var mycket väl mottagna. En om arbetet med FN och en om hubbens Helpdesk samt om Metabase. Publiken var tyvärr mycket begränsad då det var fem paralella spår, och en stor del av deltagarna hade mycket begränsad engelska och endast deltog i aulan där det gick att få simultanöversättning till spanska och portugisiska. Ett stort antal individuella möten genomfördes därför som komplement där huvudpunkterna om föreningens arbete med den tematiska hubben kunde kommuniceras. Deltagarna var centrala från målgruppen vilket var positivt. En inbjudan gavs om att presentera om hubbens helpdesk för GLAMwiki-experter i Europa.

Flertalet långa samtal var möjliga att genomföra med Wikimedia Foundations personal, inklusive från högsta ledningen. Dessa samtal gav ytterligare insikter om vad som planeras framöver runt teknisk utveckling och andra typer av stöd runt GLAM-arbete samt om de av Foundation identifierade risker som föreligger för rörelsens ekonomi. Foundation är mycket oroliga för ekonomin och planerar för det värsta. Min bedömning är att detta ytterligare ökar riskerna och osäkerheten runt Wikimedia Sveriges ekonomiska situation kommande år. Vi kommer att se ökade utmaningar och konkurrens gällande resurser för Wikimediaföreningarna samt begränsningar för hur Wikimedia Foundation investerar i utvecklingsarbete framöver. Diskussioner fördes även om behovet för europeiska chapters av att aktivt arbeta på att säkra egna medel från externa källor (projektbidrag och donationer). Det var tyvärr också tydligt att Foundations planer för hur deras tekniska personal ska stödja Wikimediarörelsen med verktyg för GLAM-arbete är i ett väldigt tidigt skede och tycks lågt prioriterat.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 14 16 0 0 30
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wikidata Modelling Days 2023 - Building a Wikibase.cloud instance for internal knowledge, which exists alongside Wikidata, Online

Presentation
Datum
2023-12-02
Info-länk
d:Wikidata:Events/Data_Modelling_Days_2023#Saturday,_December_2nd [Del av Building and modelling a Wikibase instance from scratch där den delade tiden med två andra presentationer.
Vem
Alicia (med stöd av André)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

Anteckningar från mötet, video från mötet.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 43 43
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wikidata Modelling Days 2023 - Money. Money, Money, Online

Informationsunderlag
Datum
2023-12-02
Info-länk
d:Wikidata:Events/Data_Modelling_Days_2023#Saturday,_December_2nd [Del av Data Modelling Clinic där det fick ca 12 minuter].
Vem
André (med stöd av Alicia)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Formatet på våra frågor passade inte riktigt hur tidigare Modelling Clinics verkar ha körts. Våra frågor var något mer öppna och handlade mer om hur Wikidata skulle vilja se att vi modellerar några av de finansiella delarna av Metabase än "vi vill kolla om den här modellen makes sense för resten av er". Trots det fick vi en del värdefull återkoppling och förberedelserna inför presentationen gav en mycket mer konkret bild av vad som fanns på plats på Wikidata sedan tidigare. Anteckningar från mötet, video från mötet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 39 39
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Wiki Loves Monuments Ukraina, synkronisering med Wikidata

Arbete med Ukrainas kulturarvsobjekt på Wikidata. Dels identifierares befintliga WLM-relevanta objekt och berikades med Wiki Loves Monuments ID (P2186), dels nya objekt skapades med utgång i WLM-databasen (som i sin tur skördat data från listorna på ukrainskspråkiga Wikipedia). Ett större antal befintliga Commonskategorier som innan dess saknat Wikidatakoppling kopplades till antingen nyskapade eller befintliga objekt.

Query: Alla objekt med Wiki Loves Monuments ID (P2186) med Ukrainas prefix.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 95742 0 95742


Övrigt

Referenser