Projekt:Wikipedia i utbildning 2016/Resebeslut Wikimania 2016 Sara

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2016-18
Sara (id: 1987) Wikimania 2016, nätverkande, diskussioner samt ...
Beslut: 2016-05-08 Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 13 maj 2016 kl. 08.28 (CEST)[svara]
Avresa (datum, restid)
2016-06-21 flyg kl., 5 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2016-06-27 flyg kl., 5 timmar
Tjänstgöring
2016-06-22 – 2016-06-28
Anmärkningar:

Reser med John, Anna, Sara, Axel

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 11 035 kr Kostnadsställe/Projekt: 3103
Kostnadsspann för resekostnader
Deltagande, mat och boende: 5 000 SEK (500 euro).
Flyg: ca 3 000 SEK
Anslutningar Flygplats-Milano: 2×150 ≈ 300 SEK
Anslutningar Sverige: 160 SEK
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
5 dagar = 2 575 kr (Italien)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
1 500 kr
Val av transportmedel
Flyg
Buss
Buss
Rapport: Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 30 juni 2016 kl. 15.24 (CEST)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Medresenärer: Sebastian och Mattias tillkom. De var inte anställda då resan först planerades.
  2. Måltider ingick under alla dagarna så väldigt lite traktamente utgår.
  3. Dubbla restiden båda vägarna då Esino Lario låg längre bort än vad vi först trodde, och det var risk för mycket trafik på hemvägen.
  4. Taxi från Ensino Lario till Milan då buss gick extremt tidigt på morgonen och vi kunde därför spara in kostnaden för 2 timmar extra restid. Då vi var många som reste tillsammans så blev prisskillnaden och miljöpåverkan inte heller stor.
  5. Genom att vi var flera som kunde samåka valdes taxi före flyggbuss mellan Stockholm-Arlanda, vilket kostnadsmässigt blev jämförbart.
Rapport:

I den nätverkande delen av deltagandet märktes ett stort internationellt intresse för det nya utbildningsmaterialet som Skolverket nyligen publicerat, som exempel på hur ett samarbete kan ta form på strategiskt plan för utbildningsprogrammet. Våra utbildningsprojekt som sker i gränslandet mellan skola/GLAM uppmärksammades också och där finns en efterfrågan på goda exempel att sprida till fler länder och sammanhang.

  • I konferensens utbildningsdagar gavs stort utrymme att utveckla kunskaper om mätning och verktyg för rapportering, ex enkät för utbildningsprogrammet, Quarry och mappining för projektutfall och logiska modeller.
  • Jag kunde också hålla i kommunikationen för Education Collab, som del av mitt medlemskap där, i flera sessioner där Wikipediaprojekt från utbildningsprogrammet i Sverige nämndes som exempel på best practice. Inom samma grupp organiserade vi också möten för utbyte kring den senaste utvecklingen av Wikipedias instrumentbräda för program och evenemang.
  • Arbetet kunde också fortsätta med att undersöka möjligheterna för ett Wikipedia Library på svwp, det finns redan på 21 språk och mycket av mallar och sidor finns redan tillgängligt, det skulle kunna vara en hub för att koordinera förfrågningar till Kungliga biblioteket om digitaliserat material, bland annat.

Övriga projekt

  • Presentation av "Wikipedia Bonanza" för ett utökat evenemangkoncept med fokus på nya användare och nya samarbetspartners, ca 30 åhörare. Wikipedia Mentorskap 2016 presenterades och användes som projektdesign för utmaningen med att integrera nya användare i gemenskapen, som del av ett större mentorsprogram, i arbetsgruppen för avancerade projektledare under utbildningsdagarna.
  • Deltog i Workshop för att använda mobil för att skapa berättande och dokumenterande filmmaterial.
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: Konferens: 4 632, Flyg: 3 362, Transfer: 233+255, Totalt: 8 482 kr (exkl. restid och traktamente) kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2016-06-21 Lämnar kl. 09.20 Stockholm ½ 06.30 – 12.00 6
2016-06-21 Ankommer kl. 12.00 Italien Milano ½ 12.00 – 17.00 5
2016-06-22 Italien Esino Lario 1
2016-06-23 Italien Esino Lario 1
2016-06-24 Italien Esino Lario 1
2016-06-25 Italien Esino Lario 1
2016-06-26 Italien Esino Lario 1
2016-06-27 Lämnar kl. 13.00 Italien Milano ½ 07.00 – 11.00 4
2016-06-27 Ankommer kl. 15.40 Stockholm ½ 13.00 – 17.00 4
Summa: 19
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: