Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Resebeslut Wikimedia Hackathon Jerusalem André

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2016-06
André Costa (id: 252) Wikimedia Hackathon 2016
Beslut: 2016-02-17 Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 18 februari 2016 kl. 09.49 (CET)[svara]
Avresa (datum, restid)
2016-03-30 06:15, 7 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2016-04-06 16:40, 7 timmar
Tjänstgöring
2016-04-01 – 2016-04-03 (Registrering sker 2016-03-31)
Anmärkningar:

Reser med Förhoppningsvis de två nyanställda teknikerna
Utresa sker en dag tidigare för att möjliggöra direktflyg. Direktflyg (inkl. en natts extra boende) innebär ändå en kostnadsbesparing då André frånsagt sig traktamente för denna extradag.

Kombination med privat syfte
2016-04-04 – 2016-04-06
Preliminär Budget: 11100 kr Kostnadsställe/Projekt: 3102
Kostnadsspann för resekostnader
Boende: 5×₪200 ≈ 2170 SEK
Flyg: ca 2827 SEK
Anslutningar Flygplats-Jerusalem (ToR): 2×₪64 ≈ 300 SEK
Anslutningar Sverige: 210 SEK
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
4,5 dagar = 3 492 kr (Israel)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
2 100 kr
Val av transportmedel
Flyg
Buss
Minibuss
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
 1. Resan gällde enbart André då de två nyanställda ännu inte hunnit börja jobba.
Rapport:

Den självutnämnda "Monument Database Tech Committee" hade ett möte (T131435) för att se över vilka delar av infrastrukturen som ska stödjas/utvecklas. Slutsatsen vara att då det finns begränsat engagemang ska fokus ligga på att bibehålla drift samt fixa faktiska buggar samt se över inkommande patchar.

 • Ny funktionalitet: Önskemål om nya funktioner hanteras enbart i mån av tid.
 • Nya källor: Den som kommer med ett nytt land måste själv hitta någon som kan sätta ihop konfigurationer etc.
 • Wikidata: Det är ett långsiktigt mål att gå över till att använda Wikidata som en grund istället för den nuvarande lösningen. Problemet är att slutanvändarna fortfarande förväntar sig en lista på Wikipedia som de kan redigera (enkelt). Innan verktygen för att redigera i listor befolkade med Wikidata-info har förbättrats skulle detta innebära att eventuell skrapning skulle vara tvungen att hantera både Wikidata och Wikipedia samt kunna hantera det faktum att informationen där emellan går ur synk. Det är med andra ord inte möjligt att seriöst basera Monument-databasen på Wikidata-info innan redigeringsmöjligheterna för listorna har åtgärdats.
  • Beslut: Wikidata-fokuset i den nära framtiden ligga på att migrera data från Monument-databasen till Wikidata samt möjliggöra kopplingar i databasen mot Wikidata. Genom att tydligt dokumentera mappningar och processer samt använda sig av "importerat från monument databas"+"date changed"/"dagens datum" som källor är det möjligt att hantera uppdateringar när det väl är möjligt att slå över till Wikidata.

Övrigt:

 • Jag stödde NLI (National Library of Israel) i deras arbete med att förbereda en import av sitt dataset över personer in i Wikidata
 • Jag var i en längre diskussion med Amanda Bittaker (WMF) om hur vi/jag plockar fram metrics och på andra sätt utvärderar projekt. Specifikt tittade vi på Wikidata tävlingarna, WLM utvärderingar samt arbetsflöden och mitt tillägg för Glamorous 2.
 • Monument-databas gruppen arbetade även (T131714) på att fixa buggar i Monument-databaskoden samt strukturera upp den för att göra den enklare att underhålla i framtiden samt för att göra det enkelt att integrera nya länder utan att sänka hela databasen (vilket skett tidigare år).
 • Jag diskuterade Wikispeech med en Israelisk användare/utvecklare som själv har tittat på möjligheten att bygga samma sak (med extern TTS tjänst).
 • Tillsammans med Multichill påbörjade jag arbetet med att skapa ett gemensamt bibliotek med verktyg för Wikidata-import. Detta utgår ifrån mina tidigare verktyg samt Multichill:s parallellt utvecklade verktyg (som i sin tur delvis låg till grund för mitt). Tanken är att detta verktyg ska kunna utvecklas gemensamt samt kunna användas för bl.a. Monument-databas-Wikidata migreringen.
Kommentarer av uppföljningskaraktär
 • T131482: Publicering av Monument-databas -> Wikidata essä, inkl. omnämnande om att städa upp existerande objekt innan (dvs. de måste vara unika sedan tidigare)
 • T55319: Lägg till wikidata fält i databasen
  • Bygg verktyg för att befolka dessa utifrån nån query eller liknande.
 • T131493 identifiera blockers för Monument-databas+Wikidata
 • MWstew ett nytt verktyg för att snabbare skapa nya en extension kan komma till nytta för Wikispeech.
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 5334,88 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2016-03-30 06:15 Sverige Stockholm
2016-03-30 10:50 Israel Jerusalem 1 03:00 (UTC+2) – 14:00 (UTC+3) 10
2016-03-31 Israel Jerusalem 1
2016-04-01 Israel Jerusalem 1
2016-04-02 Israel Jerusalem 1
2016-04-03 Israel Jerusalem 1
2016-04-06 11:50 Israel Jerusalem 1 09:30 (UTC+3) – 18:30 (UTC+2) 10
2016-04-06 16:40 Sverige Stockholm
Summa: 20
Datum: 2016-04-07 Underskrift:
Datum: Attesterad: