Projekt:Kunskap i krissituationer 2017/Resebeslut John Paris

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2017-06
John (id: 676) Har i år temat Education in emergencies and crises. För att identifiera behov från biståndssektorn.
Beslut: inväntar signatur
Avresa (datum, restid)
2017-03:20 06:00, 3 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2017-03-24 23:00, 3 timmar
Tjänstgöring
2017-03-20 10:00 – 2017-03-24 17:00
Anmärkningar:
Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 8584 kr Kostnadsställe/Projekt: 174204
Kostnadsspann för resekostnader
Flyg: 1500
Transfer: 500
Boende: 3000 (20-23)
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
4 dagar = 2 860 kr (Frankrike)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
900 kr
Val av transportmedel
Flyg
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
Rapport:

Deltagande på konferens för att hitta ingångar till hur vi kan samarbeta med biståndssektorn och vad som prioriteras där för att kunna organisera gemensamma projekt i framtiden. Jag hade bl.a. samtal om hur Wikipedia kan tillgängliggöras i flyktingläger och hur Wikispeech kan hjälpa många utsatta grupper.

Då evenemanget ägde rum på UNESCOs huvudkontor hade jag även planerat in möten med teamet för Unite4Heritage och vi kom vidare i förhandlingarna. Som det ser ut nu kommer Wikimedia Sverige att bli en officiell partner till UNESCO (med all synlighet det innebär) och vi kommer att kunna ha vår fotoutställning på UNESCOs huvudkontor och troligtvis även på deras kontor i Genève och New York.

Jag diskuterade även möjligt samarbete med Blue Point som arbetar med att förse internetlösa delar av världen med information, där de vill hitta sätt att låta folk bidra till Wikipedia i offline-läge.

Även Wikispeech och dess möjligheter diskuterades med en representant från USAID. De är intresserade av hur Wikispeech kan hjälpa till att lösa"The Thirty Million Word Gap", som är ett prioriterat fokus för deras utlysningar.

Kommentarer av uppföljningskaraktär

Färdigställa förhandlingarna med UNESCO.

Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2017-03-20 Sverige Stockholm 1 04:00 – 11:00 7
2017-03-20 09:30 Frankrike Paris
2017-03-21 Frankrike Paris 1
2017-03-22 Frankrike Paris 1
2017-03-23 Frankrike Paris 1
2017-03-24 09:00 Frankrike Paris
2017-03-24 Sverige Stockholm 1 06:30 – 13:30 7
Summa: 14
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: