Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Resebeslut Digikult André

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2015-21
André Costa (id: 252) Deltagande på Digikult
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 3 mars 2015 kl. 15.29 (CET) (Projektledare)[svara]
Avresa (datum, restid)
2015-03-24 17:30, 3 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2015-03-26 21:00, 3 timmar
Tjänstgöring
2015-03-25 09:00 – 2015-03-26 16:00
Anmärkningar:
Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 4247 kr Kostnadsställe/Projekt: 3105
Kostnadsspann för resekostnader
837 (tåg)
1960 (Boende)
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
2,5 dagar = 550 kr
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
900 kr
Val av transportmedel
Tåg
Rapport: André Costa (WMSE) (diskussion) 30 mars 2015 kl. 11.13 (CEST)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Kraftig tågförsening resulterade i ökad restid för ditfärd
Rapport:

Flera givande diskussioner med representanter från minnesinstitutioner. Specifikt riktade på

  • diskussioner/förklaringar av Wikidata, vad det är, hur det används och hur institutionens data kan bli en del
  • CC0 och hur licenser med olika typer av begränsningar leder till inkompatibiliteter eller risk för uppfattade inkompatibiliteter vilket i sig begränsar folks vilja/benägenhet att använda datat.

Längre diskussioner hölls med representanter för 12 minnesinstitutioner och kortare diskussioner hölls med ytterligare ca. 10 stycken.

Kommentarer av uppföljningskaraktär

Institutet för språk och folkminnen ska återkomma angående en checklista för hur data kan återanvändas av Wikimediasfären.

Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 2 737 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2015-03-24 Sverige Göteborg ½ 17:00 – 23:00 6
2015-03-25 Sverige Göteborg 1
2015-03-26 Sverige Göteborg 1 17:00 – 21:30 4,5
Summa: 10,5 0
Datum: 2015-03-30 Underskrift:
Datum: Attesterad: