Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013/Resebeslut Malmö1

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-09-24
Rese-ID
 • 2013-47
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Skrivstuga för Projekt Kvinnor, Malmö 1
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-09-26 09.00, 6 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-09-26 17.00-21.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-09-27 22.00, 6 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 780 kr tåg, 200 kr taxi, 800 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 1,5 dagar à 220 kr = 330 kr
Uppskattning av restidersättning
 • x timmar à y kr = z kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 2100 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 5202 Kvinnor på Wikipedia

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ingen taxi eller kollektivtrafik, billigare boende, två heldagar traktamente
Utfall kostnader
 • Tåg 780:-
 • Boende 755:-
 • Traktamente 396:-
 • totalt 1931 kr

Rapport

 • Dåligt resultat för Projekt Kvinnor, av fem anmälda kom endast en. Hon redigerade och lärde sig mycket så det var inte helt bortkastat.
 • ....

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Resan kombinerades med ett möte med Malmö museer som var väldigt positivt, dom är vänligt inställda till att göra Berndt Johnssons samlingar tillgängliga.
 • ...