Projekt:Nya GLAM-rutiner 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nya GLAM-rutiner är ett projekt som syftar till att tillsammans med RAÄ, CMS och ArbetSam utveckla rutiner för hur både större och mindre GLAM kan inkludera Wikipedia och våra andra systerprojekt aktivt i sitt dagliga arbete. Det går ut på att involvera experterna till att tillsammans skapa och trycka upp best practice-dokument, styrdokument, informationsmaterial. Det kommer att handla både om hur de kan bidra till Wikipedia och hur de kan sprida sitt material online med bästa möjliga genomslag.

Dessa ligger som grund för en institutionell förändring och för att kontinuerligt kunna hitta innovativa lösningar på gemensamma problem i framtiden. För det krävs att samarbetet är mer omfattande och att det finns en förståelse inom organisationerna - något som dessa möten, diskussioner och dokument kommer att hjälpa till att uppnå. Målet är att på innovativa sätt förändra deras nuvarande arbetssätt och "stimulera innovationslust i den offentliga sektorn". Detta är en naturlig fortsättning på den goda grund som redan lagts genom CMS-samarbetet.

Följande är en grovhuggen och obearbetad lista över de olika stegen över hur en institution kan göra kunskap fritt tillgänglig och jobba med wikimediaprojekten. Samarbeten syftar till att få institutioner till nästa steg eller att ta flera steg på en gång.

  1. Oberoende och ovetande: Egentligen inte samarbete av något slag. En Wikipedian använder en institutions data eller uppgifter i artiklar eller som källor utan att dom vet om det.
  2. Oberoende och vetande: Dom vet om att uppgifter används men underlättar inte eller gör nånting för att underlätta det.
  3. Hjälp men inte mer: Svarar på mail eller telefon om uppgifter men orsakar fortfarande länkröta när dom bygger om sin sida.
  4. Goda grannar: här börjar institutioner bli medvetna och kan ordna permanentlänkar och till viss del underlätta för wikipedianer och är intresserade av mer organiserat samarbete
  5. Nyfikna: Bjuder in en wikipedian som får berätta om hur det fungerar och skillnaderna mellan wikimedia och wikipedia, men inte mer än så.
  6. Test: Gör enklare provskott med att redigera eller tillgängliggöra material, inget kontinuerligt och olika mycket uppföljning.
  7. Pilot: Organiserad testverksamhet för att se om det är nånting, det egna engagemanget består mest av tid, inte så mycket pengar (mer än tiden).
  8. Pilot plus: Projektanställer någon så att det kostar både tid och pengar, men är ett tidsbegränsat engagemang.
  9. Inhouse: Egen personal gör det uttalat själva men i definierade projekt, inte en del av löpande verksamhet.
  10. Win: Det är en så naturlig del av vad institutioner gör att det inte har ett eget namn. Vi kan lägga ner föreningen!

Vi vill genom detta projekt utarbeta de verktyg och vad som krävs för att Sveriges museer och andra kulturinstitutioner ska nå så högt upp i listan så snart som möjligt och bli världsledande i digital samordning och tillgängliggörande av kunskap till allmänheten. Oss veterligt finns det ingen institution i världen som har nått upp till den tionde nivån.

Enligt utlysningen ska "Planeringsbidraget ... möjliggöra försökande [sic!] att etablera en projektgrupp, arbeta fram en projektbeskrivning samt ta fram en plan för genomförande av idén. I planen för att genomföra idén ska framgå hur projektet kan föras vidare genom finansiering i den egna organisationen eller genom andra typer av bidrag, såsom från VINNOVAs större program" och "resultaten kan på längre sikt leda till behovsdrivna innovativa tjänster, varor, metoder och processer".

Budget

Pengar kan sökas från FRÖN - FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet.

Tidsplan

Projekt med stöd från FRÖN kan pågå i max 8 månader. Sista ansökningsdag är 2013-09-10.

Se även