Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Örebro/Resultat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar från möte

Björn
 • Björn Hagström, egenföretagare med uppdrag inom öppna data, bland annat Naturvårdsverket, SKL och Göteborgs stad. Står under Örebro här men representerar inte kommunen längre.
 • Drivande inom öppna datafrågor i Örebro kommun från starten 2010 till början av 2016. Örebro har kommit en bit men är inte färdiga än och är inte självgående i att ha fått in öppna data som en utgångspunkt för allt arbete än. Ungefär 150 datamängder är tillgängliga inom olika delar av kommunen, men en uppskattning är att det finns mer än 1000 datamängder som skulle kunna tillgängliggöras beroende på hur fin uppdelning som görs.
Bakgrund
 • Örebro började med ett litet projekt som öppnade ett dataset, vann Vinnovapris och gav mycket uppmärksamhet och utväxling. Utökade därefter till att “kräva” fem dataset från fem olika förvaltningar. Resultatet att ingen dog och ingen fick sparken ledde till en avdramatisering och acceptans för öppna data.
 • Öppnande av fakturareskontra gör att det blir färre frågor till handläggare och dom frågor som kommer blir mer specificerade och bättre formulerade.
PSI/öppna data
 • Viktigt att göra skillnad på PSI och öppna data så att inte PSI-lagen används som motivation till att tillgängliggöra öppna då PSI inte kräver öppna data (mer än en sida som säger vilka öppna data som finns) och inte heller länkade öppna data.
Kommunsamarbete
 • Stora kommuner behöver gå före och se till att få med små kommuner i öppna dataarbetet då vinsterna kommer först om alla är med. Många små kommuner (<25000 innvånare) har svårt att driva öppna dataarbetet om det inte finns en eldsjäl som initierar och tar ledningen i arbetet. Samarbete mellan kommuner som kommit långt behövs för att driva vidare.
 • Minsta ingångsvärde för kommuner vid upphandlingar och frågor att ställa till befintliga leverantörer för att få upp öppna data på dagordningen här.
 • Fyra viktiga punkter för effektivt samarbete med öppna data mellan kommuner: (Taget från Björns Linkedin.)
  • Alla kommuner måste dela samma data på samma sätt om det ska vara möjligt att använda den på nationell nivå
  • Alla data som delas på samma sätt behöver kunna laddas ned från ett ställe för att underlätta användning och för att effekter ska skapas.
  • Det behövs en stor utvecklingsinsats för att alla kommuner och de tjänstemän som behöver det ska kunna skapa öppna data på det sätt som krävs.
  • Vi behöver arbeta för att främja användningen av kommunala öppna data på nationell nivå.


Uppfyllan gentemot projektmål

 • En centralt placerad person i vårt nätverk

Global metrics

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 2 0 0 3
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?