Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Eskilstuna/Resultat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar från möte

 • Närvarande:
Bakgrund
 • Eskilstuna är anslutna till Kolada, och på Öppna data/PSI-datasidan står En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.
 • Ingen information är märkt med fria licenser (CC0, CC BY) på hemsidan.
Arbetet
 • Eskilstuna jobbar med öppna data, men än så länge främst genom att förse Kolada och andra system med data
 • Den öppna data som presenteras är till största delen rapportfärdig, alltså gammal, data. Ingen realtidsdata finns som öppna data än.
 • Det finns ett intresse och en ambition att röra sig mer mot realtidsdata och tätare och enklare uppdatering.
 • Sekretessprövning och PUL är viktigt att ta hänsyn till vid publicering av data.
 • Viss oro över att öppna data kan upplevas som oaptitlig och ohanterbar, därför finns en ambition om att paketera och presentera data i behandlad form.
Utbyte
 • Samarbete sker inom olika kommunnätverk för jämförande av nyckeltal.
Slutsatser
 • Eskilstuna har börjat arbetet med öppna data, och har en ambition om att göra mer och tillgängliggöra mer information som öppen data. Till viss del behöver interna system bytas ut för att göra det möjligt att presentera öppna data på ett enklare sätt.

Uppfyllan gentemot projektmål

 • Två tjänstemän på kommunnivå har fått info om öppna data
 • Två centralt placerade personer i vårt nätverk

Global metrics

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 2 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 2 0 0 3
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?