Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Sundbyberg/Resultat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar från möte

Möte 1

 • Närvarande:
  • Möte 1:
   • Mårten Qwist, t.f. kanslichef
   • Karin Lindblom, chef för utvecklingsenheten

Resultat

 • Bakgrund
  • Låg kunskap i Sundbyberg.
  • I ett kartläggningsskede:
  • Rapporterar till Kolada
  • It-enheten har börjat kolla, börjar rusta sig för e-tjänster.
  • Många funderingar om öppenhet kontra sekretess och säkerhet.
  • Datainspektionen håller tillbaka.
  • Karin inte fått rak förfrågan om öppna data.
 • Arbetet
  • Tar fram lokal digital agenda, klar i januari. Peter Ponkkala ansvarig, IT-strateg
  • Många intresserade politiker som vill göra mer saker öppet.
  • Tror geodata kommer öppnas och läggas ut, men vill inte tänja gränser.
  • Intressant att publicera tjänsteutlåtanden, bilagor etc. PUL begränsningen. Viljan finns, men datainspektionen…

Möte 2

Stefan Bergström och Inger Gran
 • Närvarande
  • Stefan Bergström, kommunalråd (C) med ansvar för stadsbygnads- och tekniska frågor
  • Inger Gran, (L), ledamot i tekniska nämnden och ordförande i stadsnätsbolaget, 1. vice ordförande i byggnadsnämnden
 • Bakgrund:
  • Stort fokus framöver på digitaliseringsarbete. Kommunen expanderar, och behöver göra det även digitalt.
  • Digitaliseringsstrategi - digitalisering som naturlig del av vision 2030.
  • Viktigt med säkerhetsaspekt av öppna data.
 • Arbetet
  • Försöka påverka den lokala digitala agendan till att innehålla öppna data.
  • Stadsutvecklingsapp där kommuninvånarna kan interagera - möjligt att kombinera med öppna data?

Slutsatser

 • Sundbyberg har inte kommit speciellt långt i arbetet med öppna data, och verkar ha ganska låg kunskapsgrad. Däremot finns det vilja, både på tjänstemannanivå och politisk nivå, till att förbättra situationen. Däremot vill man inte utmana datainspektionen, utan göra det utan att tänja på gränserna.
 • Det känns som att vi kunde öppna ögonen för en del centrala aspekter i arbetet med öppna data, framförallt vikten av geodata och att släppa datan under CC0 - samt att det blir en viktig del av den lokala digitala agendan.

Uppfyllan gentemot projektmål

 • 4 personer på kommunnivå har fått information om öppna data
 • 1 lokalt event har annonserats, även om inga dessvärre deltog.
 • 4 centralt placerad person i vårt nätverk

Global metrics

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 2 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 6 0 0 6
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
"Jag tycker det var mycket givande och det gav oss bränsle att driva på i dessa frågor." - Stefan Bergström