Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Upplands Väsby/Resultat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar från möte

Bakgrund
 • Upplands Väsby är anslutna till Kolada, och på Öppna data/Koladasidan står standardformuleringen En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.
 • Kommunen har även en öppna data/geodatasida, senaste uppdateringen är 2015-06-01 och det som finns där är Cykelvägar i urval i KML-format.
 • Det finns en önskesida där det går att fylla i önskemål om öppna data.
 • Ingen information är märkt med fria licenser (CC0, CC BY) på hemsidan, men via kommunens pressrum på MyNewsDesk finns CC BY-bilder på både politiker och miljöer.
Arbetet
 • Diskussioner förs om att tillgängliggöra rapporter från livsmedelsinspektioner som öppna data och med öppet API.
 • Då kart- och GIS-enheten till viss del finansieras genom försäljning av kartor och geodata går det inte att släppa allt material fritt utan att i så fall hitta annan finansiering eller omfördelning av medel.
 • Ambition och intresse finns och när system ska upphandlas är öppna data och tillgänglighet med som en parameter.
 • Jobbar med Innovativ upphandling, att ange en summa och minimikrav, vid upphandligar och låter leverantörer ange vilken kvalitet och hur snabbt det kan levereras.
Utbyte
 • Inget samarbete sker inom olika kommunnätverk för jämförande av nyckeltal eller med öppna data.
Slutsatser
 • Upplands Väsby arbetar lite med öppna data, och har en ambition om att göra mer och tillgängliggöra mer information som öppen data. Det ekonomiska är en parameter som måste hanteras för vissa öppna data och geodata, medan annat går att tillgängliggöra på enklare sätt.

Uppfyllan gentemot projektmål

 • En tjänsteman på kommunnivå har fått info om öppna data
 • En centralt placerad person i vårt nätverk

Global metrics

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 2 0 0 3
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?