Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner/Uppsala

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektsida för offentlig konst i Uppsala kommun

Möte med Uppsala kommun.

Dagordning

  1. Genomgång av kommunens syn på och arbete med öppna data
  2. Nulägesrapport av var kommunen nu befinner sig i arbetet och vad man har för utmaningar och önskemål
  3. Genomgång av Wikimedia Sveriges syn på och arbete med öppna data
  4. Presentation av Wikimedia Sveriges syn på PSI, öppna data och vikten av fritt tillgänglig information
  5. Presentation av Wikimedia Sveriges underlag baserat på huvudsakligen Wikipedias användare
  6. Diskussion: Vad är nästa steg i arbetet med öppna data och hur kan Wikimedia Sverige vara behjälpligt?


Svar på frågor efter mötet

• Hur är engagemanget i kommunen för öppna data?
Jag upplever att engagemanget för öppna data i kommunen är stort. När chefer och medarbetare får upp ögonen för de möjligheter och det värde öppna data kan skapa ökar engagemanget.

• Hur upplever du att arbetet går?
Arbetet går långsamt. Vi behöver arbeta mer med medvetandegörande insatser. Att utbilda informationsägare i kommunen om öppna data. Jag tror på kraften med storytelling. Att lyfta fram goda exempel både från vår egen organisation och vår omvärld.

• Vad vill / kommer ni att göra framöver?
Vi kommer att revidera vår riktlinjer kring öppna data. Licensformen är för närvarande CC-BY och vi ska ändra den till CC-0. Vi kommer även att jobba mer med länkad öppna data. Vi vill att kommunens öppna data ska kunna skördas och tillgängliggöras via den nationella öppna dataportalen och därigenom även öppna dataportalen I EU. Vi arbetar med en rad forskning och utvecklingsprojekt kring sakernas internet. Kommunen kommer att tillgängliggöra livedata från exempelvis sensorer som mäter luftkvalitet i staden.

• Vad vill du skicka med till andra kommuner i deras arbete med frågan?
Att visa beslutsfattare goda exempel från andra organisationer som har lyckats. Det finns ett antal nyttokalkyler att ta del av, bland annat från Trasport for London som påvisar nyttan med öppna data. Ett annat tips är att börja smått. Börja med att tillgängliggöra nämndhandlingar, Exceldokument och data i sin allra enklaste form. Det är bättre att börja och komma igång. KOLADA-data i form av nyckeltal som kommunen hanterar är ofta en bra början. De är enkla att integrera på kommunens webb.

Wiki-workshop om offentlig konst och annan öppen data

Allt fler kommuner släpper allt mer data fri. På olika platser i Sverige kan du via mobilen få reda på vad ditt barn äter i skolan eller exakt vilken konst du kan hitta på allmänna platser, för att nämna några exempel. Nu har du möjligheten att både lära dig mer om vad öppen data är, och få bidra till att göra den data som finns bättre! Kom och lyssna på Axel Pettersson från Wikimedia Sverige, och hjälp honom och din kommuns invånare att få tillgång till ännu bättre öppen data!

  • När? 3 oktober 2016, 17.30-19.00
  • Var? Bayerska rummet på Uppsala stadsbibliotek

Vi bjuder på fika!

Närvarande