Projekt:Organisationsutveckling 2022/Koncept för fortbildning inom personalgruppen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att vi på bästa sätt ska kunna dra nytta av varandras kompetenser och kunskaper i personalgruppen behöver vi hitta ett strukturerat sätt att dela med oss till varandra.

Enligt diskussion på APT kommer vi att avsätta ett tillfälle i månaden där vi först äter lunch tillsammans (i hybridform) och sedan fortsätter med 45 minuter intern fortbildning. För att sätta upp en minnesregel blir detta sista måndagen i månaden, undantaget juni, juli, augusti och december. Dessa måndagar har vi APT 10.30-11.15, gemensam lunch 12.00-12.45, fortbildning 12.45-13.30. Om sista måndagen i månaden är en röd dag blir fortbildningen nästföljande måndag.

Till varje tillfälle är det en person ur personalgruppen som förbereder en presentation eller miniworkshop för att dela med sig av sitt expertområde, som övriga personalgruppen deltar i.

Ämnet för fortbildningstillfället bör vara ett sånt som berör vår verksamhet över tid. Ett bra exempel kan vara ett särskilt verktyg som delar av eller hela personalen använder. Antingen för att ge förståelse för ett annat verksamhetsområde än man vanligtvis arbetar med, eller för att fördjupa kunskapen och ge tips och tricks för att bättre kunna nyttja de verktyg vi ofta arbetar med.

Ämnet kan också vara något som är mindre kopplat direkt till våra verktyg men istället berör verksamheten, till exempel att en extern långsiktig partner kommer och berättar om sin institution.

Under en arbetsplatsträff (APT) i början av varje termin diskuteras idéer på ämnen och en terminsplanering tas fram. Kalenderhändelser skapas i början av året för hela året, så att det sedan kan fyllas på med ämnen allteftersom.

Aktuella ämnen för intern fortbildning är till exempel:

  • Översättningstaggar
  • Översättningssprint med translatewiki.net
  • Zoom
  • Layoutverktyget Canva
  • Wikibase
  • Ubuntu
  • Lexemes på Wikidata
  • Strukturerad data på Commons (SDC)
  • OpenRefine