Projekt:Påverkansarbete 2019/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 193202 Ansvarig John
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
Egen finansiering 110 000
Interna mål
  • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
  • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En FAQ om Upphovsrättsdirektivet har tagits fram för att hjälpa andra organisationer att besvara Justitiedepartementets frågor samt andra Wikimediaföreningar i Europa som planerar att engagera sig i implementationen.
  • Svar har förberetts och levererats gällande artikel 14-17 i Upphovsrättsdirektivet.
  • Presentation gavs på Riksdagen om våra ståndpunkter inför ett rum fullt med ledamöter och intresseorganisationer.
  • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
  • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen