Projekt:Påverkansarbete 2021/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 213202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Donationer 110000
Interna mål
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande möten om Right to Research in International Copyright
 • Arbete kring ePrivacy-direktivet
 • Mottagen departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet
 • Sondering kring remissvar om läromedelsutredningen
 • T.2.1 - 13 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 6 nya evenemang.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 internationella Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Anordna möte med andra remissinstanser om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om läromedelsutredningen.
 • Sätta sig in i och arbeta vidare med Right to Research in International Copyright
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen