Projekt:Påverkansarbete 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Medlen för Internationell upphovsrätt 2021 har möjliggjort för Wikimedia Sverige att skala upp påverkansarbetet, och föreningen har därigenom även kunnat ta en central position i flera politiska frågor som är viktiga för föreningen. Det här projektet är viktigt för att se till att påverkansarbetet är långsiktigt, bygger nätverk bortom de externfinansierande projekten och ser till att påverkansarbetet går i linje med föreningens strategiska inriktning.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Påverkansarbete har funnits länge som projekt, men i utbytet med andra europeiska kollegor har material från GLAM-projekten varit av stort värde, inte minst strategiska dokument från nära partner som har sammanställts.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Budgeten användes inte i sin helhet eftersom vi fick externfinansierade medel för påverkansarbete. Det är dock viktigt med en budgetstorlek som möjliggör att fånga saker som kommer på volley, såsom remisser, liksom för att vid behov se till att påverkansarbetet går i linje med föreningens långsiktiga strategiska påverkansarbete.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Ej relevant
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Ta fram en opinionsbildningsstrategi som väger samman både det här projektet och möjliga externfinansierade projekt för påverkansarbete.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Vikten av samarbete och nätverk för framgångsrikt påverkansarbete.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Vi behöver lägga mer fokus på att bygga nätverk och kontakter, både med civilsamhälle, politiker, sakkunniga och myndighetsanställda, för att "verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm".