Projekt:Rätten till kunskap i Sverige/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 231214 Ansvarig Eric
Projektstart 2023-04-15 Projektslut 2024-07-31
Finansiär Budget
Stichting IFLA Foundation (2023) 200 000 
Stichting IFLA Foundation (2024) 177 000
Interna mål   Externa mål
 
 • 2 kunskapsunderlag och informationsmaterial
 • Deltagande på 1 centralt möte med bibliotekssektorn
 • Kontakter med 10 centralt placerade personer i bibliotekssektorn
 • 3 workshoppar med bibliotekssektorn om öppna normer
 • Direkta kontakter med 15 riksdagsledamöter
 • Samarbete med 8 centrala riksdagsledamöter
 • 2 blogginlägg på svenska
 • 10 inlägg i sociala medier
 • 1 seminarium om undantag och inskränkningar i upphovsrätten 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på månatliga nätverksmöten
 • Föreläsning för grupp med bibliotekarier
 • Föreläsning på tvärvetenskapligt IP-symposium
 • Samtal med universitetsbibliotekarier om E-böcker
 • Deltog på 1 möte med expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt
 • Direkta kontakter med 2 riksdagsledamöter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2023.
Kommentar från verksamhetschefen