Projekt:SFI 2013/Ledningsrapport 2013-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-04-05 STATUS:
STATUS orsak GR har funnit tre kommuner vilka är intresserade. Dessa ska vi ha första informationsträff med på tisdag den 9 april.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Möte tillsammans med GR för att planera de två träffarna vilka ska ske i vår tillsammans med SFI pedagoger samt uppstarten inför hösten i augusti.

Vi har ett första möte med intressenter i Göteborg nu på tisdag vilket vidare kommer visa vårt nästa steg. En ytterligare träff har planerats in den 22 maj för SFI pedagoger i Stockholm för att hitta ytterligare kommuner att arbeta med.

Att samarbetet med GR nästa gång måste vara tydligare gällande ansvarsfördelning och ansvarsområden.

  • Budget 234.000
  • Aktuell 7.140
  • Prognos 234.000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att enskilda pedagoger inte finner det intressant att delta i själva skrivandet i höst.