Projekt:Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5401 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 30000 (lön 25000 övrigt 5000) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.4.1 Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 30000 2 koncept ska testas och dokumenteras.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Artikelgranskning genomförd med KTH, samtal med Lunds universitet om samarbete inför hösten.
 • Möte med Malmö högskola om eventuellt samarbete.
 • Etablerat kontakt med Lärarutbildningen på Stockholms universitet och bokat föreläsning.
 • Kontakt etablerat med Lärarutbildningen och NGL på Högskolan Dalarna.
 • Möte med Institutionen för informatik Umeå universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Möte med DSV på Stockholms universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Kontakt etablerad med IKT-studion Linköpings universitet.
 • SVA har nu en portal på Meta, efter SLU's modell.

Finns här

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 25 546,35 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: