Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Bidrag/Hårddiskar till OpenStreetMap Sverige

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Sammanfattning

Nya hårddiskar till OpenStreetMap Sveriges server.

Detta är vad vi kan kalla för en preliminär ansökan. En mer detaljerad analys av vad som skett med servern måste genomföras, och hur vi skall planera att gå tillväga härifrån är en diskussion som måste genomföras. Men om vi vet att vi har tillgång till nya diskar så är det något som underlättar planering.

OpenStreetMap Sverige emottog 2013 av Gemenskapens projekt en server för att stödja OSMs svenska karterare. Serverns primära ändamål har hela tiden varit att hjälpa svenska karterare eller och främja användningen av OSM. I omgångar har servern fått hjälp från olika håll med utbyggnad av RAM och ytterligare diskar efterhand som behovet uppstått.

Servern har varit en given samlingsplats för öppna svenska flygbilder och kartor som används som kalkeringsbakgrund vid kartering. Vid skogsbränderna sommaren 2018 agerade servern cache mot Lantmäteriets kartjänster som visade sig mycket långsamma när en stor del av gemenskapen med MSBs medgivande karterade katastrofområden för att hjälpa den polska räddingstjänsten som använde sig av OSM i sina navigerinsystem.

För utvecklare har servern tillhandahållit OSMs databas (från början enbart Sverige uppdaterad en gång om dagen, senare hela planeten uppdaterad varje minut) och diverse publika APIer för att ställa geo-frågor begränsat till Sverige.

Den kanske minst viktiga men mest populära tjänst servern tillhandahållit är den kartstil vi själva tagit fram. I perioder har vi sett servern leverera ca 900 kartbitar per sekund, motsvarande ca 60 helskärmskartor per sekund. Bakgrundskartan har valts för att demonstrera andra transparenta kartlager i Leaflet providers och vi har upprepade gånger blivit tvugna att be stora kommersiella företag sätta upp sina egna servrar med vår kartstil då deras tjänster belastat oss så mycket att det hos kommersiella kartleverantörer handlar om tjänster för tiotusentals kronor i månaden.

Flera av diskarna har levt ett hårt liv. Upprepade gånger de senare åren har servern krashat av oförklarliga skäl. Med stor sannolikhet kan detta härledas till diskarna. Vi har länge talat om att det är dags för en rejäl översyn av servern både mjukvaru- och hårdvarumässigt. Pga tidsbrist har vi dessvärre bara plåstrat om servern när något skett och sedan fortsatt.

Påsken 2020 krashade servern rejält. En av de vitala diskarna tyckte den var 900 petabyte stor. Vi har fortfarande inte fått upp tjänsterna som kör på servern och oroar oss för dataförluster om vi inte är försiktiga. Det är dags för den där rejäla översynen.


Budget

Mellan 7000 och 22000 kr inkl moms, plus minus några hundralappar pga dagspriser hos leverantörer.

Servern har plats för åtta diskar. Två av dem (de snabba stabila HDD-systemdiskarna a 500GB) vill vi behålla, kanske tre (den ca två år gamla SSD-databasdisken på 2TB). De övriga sex är av väldigt varierande storlek (200GB-1TB SSD) och vi önskar att ersätta dessa med något nytt, större och snabbare så vi har plats över att stoppa in fler diskar i framtiden.

  • 7000 kr ger 2x2TB Samsung EVO 860 SSD. Dessa kan kombineras med den två år gamla 2TB Samsung EVO 850 SSD i RAID 5. Det ger oss 4TB utrymme med paritet. Det är nog för att driva de tjänster vi drivit fram till idag, och det ger oss tre lediga slots för framtida utbyggnad med diskar. Den gamla databashårddisken har dock redan fått arbeta hårt i två år, det är sannolikt att den kommer gå sönder minst två år tidigare än någon av de andra. Det finns ur ett tekniskt perspektiv både fördelar och nackdelar med detta.
  • 10000 kr ger 3x2TB Samsung EVO 860 SSD, en utveckling av förslaget för 7000 kr.
  • 22000 kr ger 3x4TB Samsung EVO 860 SSD. Det ger oss 8TB utrymme med paritet i RAID 5, nog för all tänkbart framtida behov. Den absolut främsta anledningen till att gå på hårt redan nu är att vi historiskt sett hela tiden behövt mer diskutrymme för att förbättra de gamla tjänsterna och bygga ut med nya. I brist på tillgängliga resurser har vi ofta fått vänta länge på att kunna genomföra det. Det är därför strategiskt bra att resurser finns på plats omedelbart när någon kläcker idéen och har tiden att genomföra den.

Förslag är naturligtvis välkomna. Vi tror det finns goda möjligheter att hitta ytterligare parter som är intresserade av att bidra för att anskaffa nya diskar.


Tidplan

Att ordningställa servern från grund är ett stort arbete. Vi är två personer som skött servern fram till nu. Vi utgår från att det kommer kräva minst en heldag på plats hos FSData i Helsingborg som sponsrar med plats i sin serverhall. Därefter krävs uppåt 40 timmar heltidsarbete vardera med installation. Att hitta denna tiden är det största problemet. Det kan därför handla om flera månader innan servern är helt återställd med alla tjänster.

Förväntat resultat, med SMARTa mål

Vi hoppas att detta kommer ge openstreetmap.se ytterligare minst sex års livstid.

Vem är jag

Jag som skriver denna ansökan är Karl Wettin, anställd av Wikimedia Sverige. Jag är en av de som skrev ursprungsansökan 2013 och har genom åren framförallt skött databaser och karttjänster på servern.

Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 22 april 2020 kl. 01.51 (CEST)[svara]

Diskussion

Ping Verksamhetsrevisorn då sökande är WMSE-personal. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 22 april 2020 kl. 09.17 (CEST)[svara]

Tusen tack för beviljandet! Joakim och jag skall fundera på vars ett håll över helgen och återkommer i början av nästa vecka när vi pratat ihop oss om hur vi föredrar att genomföra projektet. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 24 april 2020 kl. 14.57 (CEST)[svara]

Tack, inga invändningar. Kristo (diskussion) 22 april 2020 kl. 10.59 (CEST)[svara]
Beslut

Beviljas! Stöd för inköp av hårddiskar upp till 22 000kr enligt förslag beviljas. Återkom med önskemål om vi ska köpa in utrustning härifrån eller om du vill göra det själv och skicka in en REB. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 23 april 2020 kl. 10.23 (CEST)[svara]

Redovisning
Faktura mottagen, hanterade av WMSE och skickade till redovisningsbyrån

Faktura från Webbhallen daterad 20200526: 21 996kr

T253119

Diskar köpta och levererade. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 11 juni 2020 kl. 17.06 (CEST)[svara]