Projekt:Studentklubbar/Projektbeskrivning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Från verksamhetsplanen

 • Gymnasieskolor (studentklubbar)
  • Vidareutveckling av projekt med Wikipediaklubb på gymnasieskola.
  • Under förutsättning att pilotprojektet fungerar ska information för att stimulera skapandet av nya gymnasieklubbar spridas. Målet är att starta en sådan under 2012.

Projektets syfte är att bidra till Wikipedia samtidigt som man arbetar mot gymnasieskolans program- och kursmål.

Projektfakta

I första skedet kommer grupper att bildas inom ramarna för det estetiska programmet samt IB:s CAS. Grupperna kan vara såväl kurs- som program- eller elevorienterade.

 • Budget: 0[1] (Dock kan extra pengar sökas.)
 • Projektledare: Ylva Pettersson[2]

Tidsplanering

Målet är att de första grupperna ska komma igång under 2012. Projektets första fas kommer att pågå under läsåret 2012-2013.

Rapportering

 • Användarsidor med loggbok?
 • Wikispaces?
 • Loggbok i fall av projektarbete?

Referenser

 1. Årsmöte 2012/Budget 2012
 2. Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-03

Se även