Projekt:Synlighet 2016/Resebeslut Kalmar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2016-39
Anna Troberg (id: 23189) Deltagande i seminarium om digitalisering, arrangerat av SKL, samt kort besök på bokmässan.
Beslut: 2016-08-29 inväntar signatur
Avresa (datum, restid)
2016-09-21 06:00, 0 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2016-09-122 22:30, 0 timmar
Tjänstgöring
2016-09-21 – 2016-09-22
Anmärkningar:
Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 2550 kr Kostnadsställe/Projekt: 4102
Kostnadsspann för resekostnader
Tåg: ca 350+480 sek.
Boende: ca 1400 sek.
Resa lokalt: ca 100
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
1 dagar = 220 kr (Sverige)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
0 kr
Val av transportmedel
Tåg
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
Rapport:


Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: {{{utfall}}} kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
Summa:
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: