Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport 7 december

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige och MetaSolutions anordnade ett tredje översättningssprint på KTH.
 • Genom en annons på volontärbyrån.se hittade vi igen ytterligare en volontär som vill börja översätta på translatewiki.net.
 • Något hundratal meddelanden har kontrollerats för att höja kvalitén och ett hundratal nya har översatts.
 • Projektet har lett till att 12 nya översättare nu finns anmälda på portalen för svenska. Det är en ökning på 36 procent.
 • Wikimedia Sverige har lagt upp grunden för varför Open Badges bör arbetas med och anmält de första uppgifterna som vi identifierat behöver lösas för att det skall fungera. Uppgifterna har lagts till på Phabricator (en plattform som används för att rapportera buggar och föreslå förbättringar av MediaWiki-mjukvaran). Detta ökar kännedomen och vi kan få ytterligare kommentarer från utvecklare. Detta gör det synligare för Wikimedia Foundations utvecklarteam och de kan då enklare prioritera in Open Badges i deras framtida arbete. Att rapportera in våra Open Badges där är det sista steget vi själva kan ta gällande implementation på webbplatsen inom ramen för projektet (utöver att svara på eventuella följdfrågor).
 • En manual för hur Open Badges fungerar i translatewiki.net-kontexten har påbörjats. Manualen skrivs på engelska så att den skall gå att översätta till andra språk.
 • MetaSolutions har fortsatt med arbetet att anpassa EntryScape för översättningar.
 • MetaSolutions har ansökt om inkludering av EntryScape på Translatewiki.net.
 • MetaSolutions har skapat ett nytt Git-repository med strängar som ska översättas genom translatewiki.net.
 • MetaSolutions har släppt sina internationaliserings-anpassningar för Dojo som öppen källkod.
 • Angelica Svelander vid Umeå universitet har påbörjat sitt arbete med att avgränsa det område som ska undersökas, planera intervjuer, etc. Umeå universitet har budgeterat för att Angelica ska kunna delta vid ett evenemang om ett sådant arrangeras nästa år.
 • Prof. Mikael Wiberg vid Umeå universitet har genomfört en längre intervju med Sara Mörtsell (Wikimedia Sverige) om Open Badges och den föreslagna implementeringen på translatewiki.net.
 • Prof. Mikael Wiberg har undersökt konferenser med en passande inriktning och målgrupp för att presentera resultat och slutsatser på.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Det fjärde och avslutande översättningssprintet håller på att anordnas. Översättare från Mozilla kommer att delta och kort berätta om sitt arbete. Det är inte speciellt många som arbetar med översättningar till svenska så chansen att samarbeta och utbyta erfarenheter är värdefullt.
 • Kvalitativa förbättringar på translatewiki.nets dokumentationssidor kommer att prioriteras.
 • MetaSolutions kommer att arbeta med personer från Translatewiki för att inkludera EntryScape som översättningsprojekt.
 • MetaSolutions kommer att fortsätta externalisera strängar i EntryScape.
 • Ett fleratal intervjuer kommer att genomföras av Angelica Svelander och Mikael Wiberg på Umeå universitet för att samla data.
 • Wikimedia Sverige kommer att lägga upp ett flertal uppgifter på Phabricator för att utvecklare skall kunna börja prioritera in Open Badges i arbetet.

Avvikelser från tidsplanen

 • Vi ligger efter planen med att förbättra dokumentationen, men vi kommer att fokusera på detta och räknar med att hinna göra signifikanta förbättringar innan projektslut. Prioritering och videomaterial är redan skapat och en grundstruktur för hur vi vill jobba vidare med materialet finns, men texterna måste ännu skrivas.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

 • Pressrelease inför KTH
 • Umeå universitet och Mikael Wiberg har deltagit i en workshop med Umeå kommun om öppen data. Translatewiki.net beskrevs där i kontexten om aktiva medborgare och möjligheterna runt smarta städer och hur lokalisering av programvara har en plats där.
 • Sveriges Radio deltog på översättningssprintet på KTH och intervjuade deltagare och personal.

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-11-30: 138 872.15 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-11-30: 45 000 kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-11-30:
 • Evenemang och resor: 18 816.94 kr

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett tredje översättningssprint har genomförts.
 • Vi har 12 översättare uppskrivna på svenskaportalen. Målet var 10 stycken vilket alltså redan uppnåtts.
 • Vi har ytterligare ett omnämnande i media genom SRs deltagande på sprintet på KTH.
 • Instruktionsvideos är skapade och uppladdade.
 • 4 av 5 projekt är färdigöversatta och till stor del korrlästa.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.