Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport 7 januari

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige och MetaSolutions anordnade ett fjärde översättningssprint på Wikimedia Sveriges kontor. Översättare från Mozilla deltog och vi kunde utbyta erfarenheter och planera framtida samarbeten. Mozilla-gruppen har bland annat erbjudits att låna Wikimedia Sveriges konferensrum för framtida översättningsevenemang som de planerar.
 • Genom en annons på volontärbyrån.se hittade vi igen ytterligare flera volontärer som vill börja översätta på translatewiki.net. Hur vi bäst kan aktivera dem och lära upp dem kommer vi att titta på de närmaste veckorna.
 • Något hundratal meddelanden har kontrollerats för att höja kvalitén och ett hundratal nya har översatts.
 • Projektet har lett till att 12 nya översättare nu finns anmälda på portalen för svenska. Det är en ökning på 36 procent.
 • Vår manual för hur Open Badges fungerar i translatewiki.net-kontexten har utvecklats vidare. Manualen skrivs på engelska så att den skall gå att översätta till andra språk.
 • MetaSolutions har fortsatt med arbetet att anpassa EntryScape för översättningar.
 • Umeå universitet har påbörjat genomföra intervjustudien som kommer att slutföras under våren (Angelica Svelander).
 • Umeå universitet (Mikael Wiberg) har fortsatt arbetet på artikeln om projektet och har beslutat om vilken konferens han kommer att skicka in artikeln till. Umeå har arbetat upp sina avsatta projektmedel, men kommer att färdigställa sina artiklar.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Kvalitativa förbättringar på translatewiki.nets dokumentationssidor kommer att prioriteras.
 • Wikimedia Sverige kommer att titta på om vi kan anordna en översättningstävling online då vi har kvar en del pengar för evenemang - och det skulle kunna hjälpa till att hålla igång volontärerna och färdigställa översättningarna av MediaWiki (som redan har fått tusentals översättningar, men som varje vecka får mängder av nya meddelanden).
 • Wikimedia Sverige kommer att undersöka om det finns några hackathon vi kan delta i för att informera hur utvecklare kan lägga till sina projekt på translatewiki.net eller komma vidare med den tekniska utvecklingen av Open Badges.
 • Wikimedia Sverige kommer att undersöka möjligheten att anordna en träff för erfarenhetsutbyte kring Open Badges, för att se om vi har missat något som bör utvecklas och som vi bör rapportera om samt för att skapa ett större intresse för Open Badges i Sverige.
 • MetaSolutions kommer att arbeta med personer från Translatewiki för att inkludera EntryScape som översättningsprojekt. Nu väntar de på ytterligare instruktioner från Wikimedia Foundations utvecklare.
 • MetaSolutions kommer att fortsätta externalisera strängar i EntryScape.
 • MetaSolutions kommer att färdigställa sina erfarenheter från att lägga upp sin programvara.
 • Ett flertal intervjuer kommer att genomföras av Angelica Svelander och Mikael Wiberg på Umeå universitet för att samla data. De kommer bland annat, med medel från universitetet, att genomföra en resa till Stockholm för att intervjua delar av Wikimedia-gemenskapen samt kansliets personal.
 • Wikimedia Sverige kommer att lägga upp ett flertal uppgifter på Phabricator för att utvecklare skall kunna börja prioritera in Open Badges i arbetet.

Avvikelser från tidsplanen

 • Vi ligger efter planen med att förbättra dokumentationen till den nivå vi känner oss nöjda med, men vi kommer att fokusera på detta och räknar med att hinna göra signifikanta förbättringar innan projektslut. Vi prioriterade initialt videomaterialet (vilket redan skapats) och har även arbetat på en grundstruktur för hur vi vill jobba vidare med materialet. Delar av texterna måste dock ännu skrivas men vi räknar med att hinna färdigt innan projektslut.
 • EntryScape är ännu inte upplagt på translatewiki.net (men det är förberett), så MetaSolutions håller ännu på att färdigställa sina erfarenheter. Ett arbetsdokument med en del konkreta rekommendationer har dock skapats.
 • Umeå universitets förbereder ett paper som behandlar translatewiki.net för konferensen The 9th International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-15) (http://icwsm.org/2015/). Deadline är den 23 januari, men svar om det accepterats kommer först den 9 mars.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

 • Sveriges Radio deltog på översättningssprintet på KTH och intervjuade deltagare och personal. Inslaget har nu publicerats här.
 • En frilansreporter som skriver om språk och översättningar deltog på översättningssprintet på kansliet. Deltagandet var för att samla bakgrundsinformation inför en kommande artiklar.

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-11-30: 159 684,96 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-12-31: 60 000 kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-11-30: 130 000 kr
 • Evenemang och resor: 11 222,83 kr * Differensen jämfört med föregående rapport beror på felbokföring i vårt bokföringsprogram.

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett fjärde översättningssprint har genomförts.
 • Vi har 12 översättare uppskrivna på svenskaportalen. Målet var 10 stycken vilket alltså redan uppnåtts.
 • Vi har ytterligare ett omnämnande i media genom SRs deltagande på sprintet på KTH.
 • Instruktionsvideos är skapade och uppladdade.
 • 4 av 5 projekt är färdigöversatta och till stor del korrlästa. Flera andra projekt (som var färdigöversatta när vi sammanställde vår lista) har fått nya meddelanden som vi har översatt, så att de åter är färdigöversatta. Huvudmålet är därmed uppnått, men vi arbetar ändock vidare för att få de av oss prioriterade projekten färdiga.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.