Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport augusti

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige har fortsatt arbetet med Open Badges och vi har fått en del ytterligare viktig teknisk information. Nyckelindikatorerna håller på att fastställas: https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Translatewiki.net_2014/Open_badges
 • Ett flertal förbättringsförslag på meddelanden/buggar har rapporteras om meddelande på Translatewiki.net. Åtgärdas detta gör förbättringsförslagen det lättare för andra att översätta dem till svenska och andra språk.
 • Några hundra meddelanden har översatts och åtskilliga har även kontrollerats för att höja kvalitén.
 • Vi har fått ett löfte från FSCONS att vi kommer att kunna anordna ett översättningssprint under konferensen. Konferensdeltagarna är ideala som nya översättare då de har teknisk kompetens och ett stort intresse av öppen programvara, och många är vana att arbeta på engelska.
 • Resor har bokats och en del andra förberedelser har skett inför det första översättningssprintet i Umeå.
 • Ett pressmeddelande om projektstarten har skickats ut.
 • Wikimedia Sverige har börjat sammanställa vilka instruktionsfilmer som ska skapas.

Viktiga händelser den kommande månaden

Avvikelser från tidsplanen

 • Inga nya avvikelser har uppkommit sedan senaste rapporten.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

 • Ett pressmeddelande om projektstarten skickades ut den 10 juli.

Budget

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Även om sommarledigheterna har lett till att det gått lite långsammare den här månaden har arbetet fortsatt gentemot måluppfyllelsen och allt ser bra ut.

Övrigt