Projekt:Umepedia 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6104 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: Totalt: 110 000:- (FDC 19 500:-, Kulturbryggan 100 000:-, Umeå2014????) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Stöd för nybörjare under workshops/skrivstugor/fotosafari. Identifiering av lokala samarbetspartners.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 • S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
 • K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 6104 10 000:-
 • 1 workshop/skrivstuga
  • 8 deltagare
  • 1 ny användare som fortsätter
Kulturbryggan 6104 100 000:-
 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:-
 • Marknadsföringskostnader: 1 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang)
 • Marknadsföringskostnader: 2 000:-
 • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar)
 • Administrativa kostnader: 3 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen)
 • 25 skyltar sätts upp.
 • 3 volontärer är med och driver projektet.
 • 3 workshops/skrivstugor anordnas.
  • 20 deltagare.
  • 3 nya användare som fortsätter.
 • En online-tävling för översättningar till andra språk med 25 bidrag.
 • Informationsmaterial om hur QR-koder fungerar kommer att skapas och tryckas upp.
 • En slutrapport med best-practice kommer att sammanställas.
 • Wikiträffar kommer att anordnas regelbundet i Umeå med en allt större gemenskap.
 • Ett blogginlägg om projektet på WMF.


Tidplan:

5 november 2013 (Kulturbryggan) till 31 december 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Det ser bra ut och projektet utvecklas snabbt!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Skyltar kommer att börja sättas upp och återstående fastighetsägare kommer att kontaktas.
 • Informationstexten kommer att arbetas vidare på. Hjälp med texter är välkommet!
 • Arbetet med slutrapporten fortsätter.
 • Pressreleaser kommer att samordnas tillsammans med UmeNet.
 • Umeå Energi har skrivit avtal med oss om att Wikimedias projekt skall vara fria att använda på stadsnätet samt sponsrar skyltar! Nu kommer vi att samordna pressreleaser och informationsmaterial med dem.
 • Umepedia Challenge fick närmare 600 bidrag!
 • Ett blogginlägg på WMFs blogg har publicerats om Umepedia Challenge.
 • Umeå kommun har till slut ställt sig positiva till att sätta upp skyltar!
 • Fyra skrivstugor (två i rad per resa för att hålla nere kostnaden) har genomförts i Umeå. Deltagarantalet har varit överraskande lågt, men 3 av deltagarna har fortsatt efteråt vilket är väldigt kul och alla har varit väldigt aktiva under skrivstugan vilket förenklas av att mer tid kan ges per deltagare! Totalt 18 deltagare (14 olika personer).
 • En skrivstuga på Arkdes har genomförts för västerbottningar i förskingringen. 4 stycken deltagare.
 • De första skyltarna har satts upp och artiklarna har översatts till flera språk:
  • På Västerbottens museum (som överväger fler på Gammlia).
  • På Gitarrmuseet som har satt upp 18 skyltar i deras utställningar samt en utomhus på byggnaden samt en inomhus.
  • De 23 nya skyltarna har nu kommit till Mikael i Umeå och vi för nu samtal med de återstående fastighetsägarna.
   • Stolpar till skyltarna kommer att börja tillverkas under september.
 • Umeå universitet kommer att sätta upp skyltar på campus (i form av klisterlappar på deras informationstavlor).
 • Deltagande på Museernas Vårmöte med presentation inför cirka 30 personer om Umepedia och QR-koder. Flera uttryckte därefter intresse för att sätta upp skyltar på sina museer.
  • Intervju med de två största lokaltidningarna (hamnade på framsidan på åtminstone en av dem).
  • De första två skyltarna sattes upp då för att visa på möjligheterna för museerna.
  • Totalt 20 skyltar är alltså redan uppe (och vi har betalat för 2).
 • Mängder med omnämnanden i lokalpressen (radio, tv, tidningar och bloggar)!
 • Visit Umeå kommer att hjälpa oss att sprida broschyrer etc. om projektet.
 • 3 volontärer är med och arbetar med projektförberedelserna.
 • 1 000 bilder från RAÄ är uppladdade som vi kan använda inom ramen för projektet (en ny innehållsdonation alltså).
 • Flera andra projekt föreningen har såsom Wikidata (med poster om Umeå), Wikimaps (med kartor) samt WiU (med skolor och universitet), kvinnor på Wikipedia (med skrivstugor) och Wiki Loves Monuments har nu tydliga kopplingar till projektet. Flera andra projekt kan komma till (t.ex. Wikiair).
 • Samarbetet med RAÄ och Europeana har lett till ett separat projekt, men med kopplingar till Umepedia (illustrationer). (De har ett fokus på PR och en ordentlig budget för det).
 • Budget 110 000 kr
 • Aktuell 114 971,65 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Wikiträffarna har inte fortsatt i Umeå. Förslag på vad vi kan göra för att åtgärda detta mottages tacksamt!
 • Tiden börjar ta slut i projektet och för att få till informationsmaterial och slutrapport finns en viss risk att vi drar över tiden med några timmar.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: