Projekt:Verktyg för partnerskap 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 206102 Ansvarig John
Projektstart 2020-07-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 1,439,702 
FDC 78,614
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 50/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 50/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (800/904 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.  
 • 250 000 uppdateringar av Structured Data on Commons (SDC).
 • Portal på Meta som beskriver SDC-arbetet och sänker tröskeln för volontärer.
 • 5 workshops i 5 länder (eller digitalt mot målgrupper i länderna) med 50 deltagande institutioner med fokus på hur Open GLAM Declaration kan omsättas i praktiken. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-10-05 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vårt svar på EU-kommissionens konsultation om digitalt kulturarv har skickats in.
 • Vår ansökan till RAÄ, tillsammans med Nationalmuseum och Statens historiska museer, om projektmedel har skickats in
 • Vi har som del av WMFs ambassadörsgrupp för IIIF deltagit på de GLAM Office hours som WMF anordnat om IIIF
 • Tillsammans med WMIL har vi en överenskommelse i mailform att vi utvecklar en ny prototypversion av Cassandra
 • Vi har påbörjat revidering av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Insamlingskampanjen har startat och värvarna har genomgått alla träningsmoment, minst 250 samtal har förts.
 • En utvärderingsstruktur har satts upp för insamlingskampanjen
 • Change & Scale Management-strömmen under Deloitte Impact day genomförd
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen