Projekt:Wiki Loves 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Alla projektmålen uppfylldes inte.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Projektet, med tävlingarna WLE och WLM, har varit särskilt framgångsrika när det har funnits tid och resurser för innovation och nytänkande. Det fanns inte rum för det under 2021, och det kändes som att kampanjen på vissa sätt gick i stå. Dessutom skulle en kampanj, Wiki Loves Hembygd (eller liknande arbetsnamn), börja planeras under året, men på grund av oklarheterna kring finansiering för Wikipedia för hela Sverige-projektet sköts den planeringen på framtiden.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet bidrar till att tillgängliggöra fri kunskap i form av kulturarv och naturarv digitalt. Vissa insatser under året var väldigt värdefulla, såsom en volontärinsats att tillgängliggöra tusentals flygbilder på natur- och kulturarv.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Det finns stora möjligheter till synlighet för projektet, men det har varit svårt att lösgöra tillräckliga resurser för detta. Ändå gjordes en hel del insatser, vilket renderade en hel del lokalmedia under året.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej, inte sett till ambitionsnivån.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja, det mesta av projektet går att återanvända.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • För att genomföra på samma sätt, ja. Det fanns resurser för konceptutveckling, men det försenades pga. Wikipedia för hela Sveriges försening.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Ja
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Hitta koncept för att involvera volontärer. Hitta tid och resurser för vidare konceptutveckling.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Behovet av kommunikation och innovation för att väcka stort engagemang.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Mer teknisk utveckling för att sänka trösklarna.
  • Mer innovativa samarbeten för att knyta samman data och information.
  • Identifiera om det finns underrepresenterade områden för särskilda kampanjer.
  • Bidra till att minoriteter och marginaliserade grupper känner sig kapabla att delta.