Projekt:Wiki Loves 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att samordna Wiki Loves-kampanjerna under 2021.

2021: Vi planerar att organisera Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments 2021, med ett fokus på att undanröja hinder för deltagande i båda tävlingarna. Vi strävar också efter att stödja gemenskapen till att hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna själva, så att vi kan fokusera mer på uppsökande åtgärder till partnerorganisationer och teknisk utveckling. Vi strävar också efter att experimentera med en ”Wiki Loves Hembygd”-kampanj, en kampanj som fokuserar på att arbeta med organisationer för lokalhistoria för att dela sitt material på Wikimediaplattformarna.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wiki-Loves-2021

Februari - mars Inleda kontakter med eventuella samarbetspartner i WLE 1,5 Eric, med stöd av Axel
Februari-maj Ta fram verktygslåda för lokala partners att kunna arbeta med Wiki Loves 5 Josefine, med stöd av Eric och Axel Ta fram instruktionsmaterial, kommunikationsmaterial, giveaways. Knyta det till stöd till gemenskapen.
Februari - mars Volontärinvolvering i WLE 4 Eric, med stöd av Axel och Josefine Målet är att öka involveringen av volontärer i WLE. Detta kommer dels att göras genom tydligare projektbeskrivningar, och vad det innebär från volontärernas sida; dels att bjuda in volontärer till att ta ledarskap, och att det finns tillbörlig dokumentation och utbildningsmaterial.
April Genomföra WLE 4 Eric, med stöd av Axel Kommunikation, förberedelse av plattformar, igångsättande av mallar och system.
Maj Avsluta WLE 2 Axel, med stöd av Eric Igångsätta juryarbete, kommunicera resultat.
Mars-august Framtid för WLM 1 Eric med stöd av André, Josefine, Axel Avgöra hur WLM ska vara framöver för att kunna kommunicera till gemenskapen

I samråd med

Gemenskapen

Samarbetspartners

Maj-augusti Inleda kontakter med eventuella samarbetspartner i WLM 1,5 Eric, med stöd av Axel
Maj-augusti Volontärinvolvering i WLM 4 Eric, med stöd av Axel och Josefine Målet är att öka involveringen av volontärer i WLM. Detta kommer dels att göras genom tydligare projektbeskrivningar, och vad det innebär från volontärernas sida; dels att bjuda in volontärer till att ta ledarskap, och att det finns tillbörlig dokumentation och utbildningsmaterial.
September Genomföra WLM 4 Eric, med stöd av Axel Kommunikation, förberedelse av plattformar, igångsättande av mallar och system.
Oktober-november Avsluta WLM 2 Axel, med stöd av Eric Igångsätta juryarbete, kommunicera resultat.
Januari-mars Inleda kontakt med partner 5 Eric, med stöd av John och Axel Inleda kontakt med potentiella partner för ett Wiki Loves Hembygd-projekt.
Januari-maj Ta fram ramar för Wiki Loves Hembygd 10 Eric, med stöd av Axel, John, Josefine och André I samråd med partner och utifrån luckor och behov på Wikimediaplattformarna påbörja arbetet med att ta fram ramar för Wiki Loves Hembygd.
Mars-maj Teknisk utveckling inför Wiki Loves Hembygd 8 André, med stöd av Eric, John, Axel och Karl/Alicia Identifiera datamängder som behöver laddas upp, mallar som behöver skapas och teknisk infrastruktur som behöver byggas på plattformarna och någon eventuell visualisering (kartverktyg).
Maj-juni Kommunikationsplanering inför Wiki Loves Hembygd 4 Josefine, med stöd av Eric Planera och påbörja kommunikation inför Wiki Loves Monuments, på egna plattformar och tillsammans med partner. Detta inkluderar hemsida eller landningssida, mediekontakter, sociala mediekontakter och eventuellt grafik.
Augusti-december Genomföra en Wiki Loves Hembygd-kampanj 15 Axel, med stöd av Eric, Josefine, Tore Genomföra Wiki Loves Hembygd:
 • Volontärkoordinering
 • Utbildningar
 • Evenemang
December Utvärdera Wiki Loves Hembygd 2 Eric, med stöd av Axel, John och Josefine Utvärdering av kampanj, partnerskap, resultat.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 175000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 4/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Prisutdelning Wiki Loves Monuments i Sverige 2020.
 • Prisutskick WLM 2020.
 • Inledande planering Wiki Loves Earth 2021.
 • Planering inför Wiki Loves Hembygd 2021.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakt med partners och kommunikation inför WLE.
 • Förbereda igångsättning av WLE 2021.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen