Projekt:Wiki Loves 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att samordna Wiki Loves-kampanjerna under 2021.

2021: Vi planerar att organisera Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments 2021, med ett fokus på att undanröja hinder för deltagande i båda tävlingarna. Vi strävar också efter att stödja gemenskapen till att hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna själva, så att vi kan fokusera mer på uppsökande åtgärder till partnerorganisationer och teknisk utveckling. Vi strävar också efter att experimentera med en ”Wiki Loves Hembygd”-kampanj, en kampanj som fokuserar på att arbeta med organisationer för lokalhistoria för att dela sitt material på Wikimediaplattformarna.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wiki-Loves-2021

Februari - mars Inleda kontakter med eventuella samarbetspartner i WLE 1,5 Eric, med stöd av Axel
April Genomföra WLE 4 Eric, med stöd av Axel Kommunikation, förberedelse av plattformar, igångsättande av mallar och system.
Maj Avsluta WLE 2 Axel, med stöd av Eric Igångsätta juryarbete, kommunicera resultat.
September Genomföra WLM 4 Eric, med stöd av Axel Kommunikation, förberedelse av plattformar, igångsättande av mallar och system.
Oktober-november Avsluta WLM 2 Axel, med stöd av Eric Igångsätta juryarbete, kommunicera resultat.
September-december Inleda kontakt med partner 5 Eric, med stöd av John och Axel Inleda kontakt med potentiella partner för ett Wiki Loves Hembygd-projekt.
September-december Ta fram ramar för Wiki Loves Hembygd 10 Eric, med stöd av Axel, John, Josefine och André I samråd med partner och utifrån luckor och behov på Wikimediaplattformarna påbörja arbetet med att ta fram ramar för Wiki Loves Hembygd. T283134
September-december Teknisk utveckling inför Wiki Loves Hembygd 8 André, med stöd av Eric, John, Axel och Karl/Alicia Identifiera datamängder som behöver laddas upp, mallar som behöver skapas och teknisk infrastruktur som behöver byggas på plattformarna och någon eventuell visualisering (kartverktyg).
December Kommunikationsplanering inför Wiki Loves Hembygd 4 Josefine, med stöd av Eric Planera och påbörja kommunikation inför Wiki Loves Monuments, på egna plattformar och tillsammans med partner. Detta inkluderar hemsida eller landningssida, mediekontakter, sociala mediekontakter och eventuellt grafik.


Samarbetspartners

 • Sveriges hembygdsförbund
 • RAÄ
 • Sjöhistoriska
 • Arbetsam
 • Unesco Sverige

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 175000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 4/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Prisutdelning Wiki Loves Earth
 • Wiki Loves Monuments genomfört.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - 4 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 25 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Sätta igång juryarbete med WLM.
 • Planera Wiki Loves Hembygd
 • Planera nästa års Wiki Loves Earth
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen