Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Ansökan till Riksantikvarieämbetet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: RAÄ, söks dock hos respektive länsstyrelse.
Sista ansökningsdatum: 2014-zz-xx
Max bidrag:
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Jan: Kolla med RAÄ om det är lämpligt.


Automatisering av listuppdatering samt genomförandet av Wiki Loves Monuments 2014.

Brainstorm

  • Förbereda för wikidata: Identifiera properties som finns/behövs
  • Script för att:
    • Skrapa wikilistor och identifiera id. Kolla om något av dessa id har uppdaterats på K-samsök sedan sist
    • Ta ut listor ur K-samsök baserat på listornas sökkriterier och identifiera eventuella id som saknas i listorna (eller tvärt om). Lägg till dessa.
  • Suga in Arkitektur och Designcentrums databas över arkitekter, kopplar mot Projekt:Wikidata 2014.
  • Mashup av Wikimaps med kartor på Wikidata som kopplas till FMIS och BBR så att det går att se hur det såg ut när olika fornminnen skapades/fanns.