Projekt:Wikimaps Nordic 2014/Resebeslut kick-off Jan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2014-9
Jan Ainali (id: 2) Startmöte för Wikimaps
Beslut: 2014-01-17 André Costa (WMSE) (diskussion) 17 januari 2014 kl. 13.49 (CET) (Projektledare)[svara]
Avresa (datum, restid)
2014-02-28?, 0 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2014-02-28?, 0 timmar
Tjänstgöring
2014-02-28? – 2014-02-28?
Anmärkningar:

Reser med André

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 825 kr Kostnadsställe/Projekt: 6203
Kostnadsspann för resekostnader
200
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
1 dagar = 625 kr (Finland)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
0 kr
Övriga utgifter
0
Val av transportmedel
flyg
Rapport: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 mars 2014 kl. 13.26 (CET)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Resan krävde två dagar traktamente. Alla biljettkostnader kommer att täckas av WMFI.
Rapport:

Deltog vid kick-off för Wikimaps Nordic med en presentation <http://bambuser.com/v/4398904#t=707s> om det påbörjade arbetet inom projektet i Sverige. Under Workshopen var jag och André koordinatorer för grupperna Place names and Borders respektive Maps (pilot project).

Utöver detta skötte vi även live-streaming av presentationerna (hittas på WMSE:s Bambuserkonto) samt ljudinspelning under Workshopen.

För pilotprojektet valde vi att titta på en specifik plats (i vart land) över en längre tid. För Sveriges fall är det naturligt att för detta välja Umeå då det finns synergieffekter att vinna i samband med Umepedia samt då det torde vara enklare att få potentiella samarbetspartners intresserade.

Kommentarer av uppföljningskaraktär
  • Under presentationerna lades det fram många bra argument som kan användas för att övertyga institutioner om mervärdet av att tillgängliggöra sitt material.
  • Finland verkar ha ett material liknande det som används i QVIZ på Aalto Universitet vilket är värt att följa upp.
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 1250 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2014-02-27 start 15:50, lämnat: 16:30 Sverige Stockholm
2014-02-27 ankom: 18:25 (Finsk tid) Finland Helsingfors ½
2014-02-28 Finland Helsingfors 1
2014-03-01 lämnat: 10:25 (Finsk tid) Finland Helsingfors ½
2014-03-01 ankom: 10:20 hemma 11:30 Sverige Stockholm
Summa: 0 0
Datum: 2014-03-03 Underskrift:
Datum: Attesterad: