Projekt:Wikipedia för hela Sverige/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia för hela Sverige.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Föreläsning studenter, Institutionen för informatik, Lunds universitet

2024-01-31, Lund university
Datum
2024-04-23
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Genomgång av Wikimediarörelsen och Wikipedia för studenter på kursen Managing Digitalisation, med spännande frågor och diskussion om trovärdighet, neutralitet och hur AI kan och kommer påverka Wikipedia. Studenterna har i uppgift att gruppvis redigera eller skriva nya artiklar inom området på engelska eller svenska. Stort intresse från LU och ansvarig lärare att fortsätta med föreläsningar och skrivuppgifter, samt att undersöka möjligheten att samarbeta i projektansökningar eller genom att forska på Wikipedia.

Uppdatera siffror för antalet redigerade artiklar i slutet av maj.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 85 85
Number of editors 0 0 0 26 26
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Föreläsning masterstudenter, Institutionen för informatik, Lunds universitet

2024-01-31, Lund university
Datum
2024-01-31
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation för masterstudenter inom informatik om Wikipedia, plattformarna och fri kunskap, samt grundläggande redigering med ambitionen att studenterna ska kunna redigera artiklar och lägga till mer information och källor. Bra frågor och diskussioner, men lite för lite tid för att gå igenom redigering. Bra lunchdiskussion med lärare och personal på institutionen, och stort intresse för att vi ska komma tillbaka till andra kurser och föreläsa under året samt kommande år.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 34 34
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Stensund folkhögskola, Stensund

Uppdaterad och återanvänd presentation
Datum
2023-12-05
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik som en del i kursen i svenska för två av folkhögskolans linjer då de var nöjda med motsvarande presesntation under våren. Fortsatt intresse av att ha det som en stående del av kursen under höstterminen, samt intresse för att höra med Östra Grevie om erfarenheterna av skrivkursen och att eventuellt inkludera det som ett moment i utbildningen.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 30 30
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Skrivkurs, Östra Grevie

Datum
2023-11-14
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Inspirerade av grundföreläsning om Wikipedia i augusti och medverkan på WfhS-dagen i oktober ville Östra Grevie folkhögskola ha med wikipediaskrivande som en aktivitet i en kurs under fem veckor, och upplägget blev en komprimerad version av gymnasiearbetesprojektet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 50 50
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 1 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 58 3 0 0 61


Västerhiske och Grubbe byar, Umeå

Datum
2023-10-16
Info-länk
Inbjudning, Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Serie om tre skrivstugor på Grubbebiblioteket i Umeå för att skriva om Västerhiske och Grubbe byar, initierat av en bibliotekarie som var med på en utbildning under projekt Wikipedia i biblioteken 2020. Jag var med första tillfället och körde en genomgång av Wikipedia, redigering och uppladdning av bilder samt satte upp en dashboard och stöttade på distans vid följande tillfällen.
Core metrics    (T340820)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 6 6
Number of editors 0 0 0 6 6
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 5[1] 2 0 0 7


Wikipedia för hela Sverige-dagen, Linköping

Fasaden för Flygvapenmuseum
Datum
2023-10-12
Info-länk
Wikipedia för hela Sverige-dagen – bloggpost
Vem
Tore, John, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshopdag med inbjudna tidigare kontakter för att presentera möjligheter och tänkbara samarbeten och projekt, samt att gemensamt workshopa fram konkreta aktivitetsplaner för organisationerna som var med. 16 deltagare från åtta organisationer var med, och flera hade planer för vad de vill göra framöver och när det ska göras samt vilket stöd från oss som behövs.
Core metrics    (T331447)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 16 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 5 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[2] 0 0 0 0


Kvarnby folkhögskola, Malmö

Wikipedia – en källkritisk genomgång, Skåne
Datum
2023-09-26
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik för skolans deltagare i olika klasser samt flera ur personalen. Många bra frågor om de olika gapen och hur de kan minskas på Wikipedia. En del diskussion om engelskans draft-namnrymd och problemen med den samt olika länders blockering av Wikipedia som ett resultat av att vi inte går med på censur av innehåll.
Core metrics    (T338782)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 60 60
Number of editors 0 0 0 5 5
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 3 5 1 0 9


Biskops-Arnö Nordens folkhögskola och Nordens fotoskola, Biskops-Arnö

Wikipedia – hur funkar det egentligen? Biskops-Arnö 2023-09-19
Datum
2023-09-19
Info-länk
Program
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Trilskande projektor som behövde startas om ett par gånger.
Resultat
Bra föreläsning för en intresserad publik bestående av både lärarare och elever på skolan. Många bra frågor under förmiddagen. Eftermiddagen hade ett upplägg av typen "Öppet hus" så det var inte mer än cirka 10 personer som sammanlagt redigerade i lokalen för workshopen. Det kan ha varit personer som även prövade att redigera på egen hand. Deltagarna uppmanades att börja redigera i sandlådan innan aktiviteter i artikelnamnrymnden.
Core metrics    (T337553)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 110 110
Number of editors 0 0 0 10 10
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[3] 0 0 0 0


Kulturarvsdagarna, Sverige

Bösarps bygdemuseum deltog med eget program på Kulturarvsdagarna
Datum
2023-09-08 – 2023-09-10
Info-länk
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Ett riktat utskick till de organisationer, i våra valda län, som deltog på Kulturarvsdagarna. Förfrågan gällde om de kunde tänka sig att ta bilder under dagen, eller har andra bilder som de vill ladda upp. Ett par svar per vändande mejl och två samtal om dessa möjligheter. En person från Bösarps bygdemuseum laddade upp bilder till Wikimedia Commons, ett par dagar efter Kulturarvsdagarna.
Core metrics    (T342413)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 33 33
Number of editors 0 1 0 0 1
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 7 0 0 7


Valla folkhögskola, Linköping

Wikipedia – en källkritisk genomgång, Skåne, även använd i Linköping
Datum
2023-09-01
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik för skolans deltagare i olika klasser. Flera frågor om hur Wikipedia ser på att olika länder vill censura artiklar, jämförelser mellan artiklar om samma sak på olika språk med utgångspunkt i olika länder/kulturer, om Wikipedia är korrupt samt vad som är bäst och sämst med Wikipedia. Hamnade även i en diskussion på lunchen med några som inte varit med på presentationen, men som fick lära sig om diskussionssidor och den transparens Wikipedia bjuder på.
Core metrics    (T344603)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 90 90
Number of editors 0 0 0 13 13
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[4] 0 0 0 0


Södra folkhögskolan, Helsingborg

Wikipedia – en källkritisk genomgång, Skåne - Axel
Datum
2023-09-01
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Första redigeringarna under workshopen var klotter, som gjorde att en alert administratör blockade IP-adressen för redigering för både IP och kontoredigering. Ingen redigering således men en bra diskussion om hur Wikipedia skyddar sig och hur snabbt det går att återställa klotter.
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik för deltagare på allmänna program. Bra frågor från deltagarna och bra diskussion om Wikipedias utveckling. Ingen redigering p.g.a. blockerad IP-adress.
Core metrics    (T344429)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 45 45
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 1 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[5] 0 0 0 0


Önnestads folkhögskola, Önnestad

Wikipedia – en källkritisk genomgång, Skåne - Axel
Datum
2023-08-31
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik för deltagare på blandade program. Många frågor från deltagarna om översättning och redigering på olika språk. Under workshopen för en IT-klass redigerade deltagarna i sandlådor och vi gick igenom uppladdning av bilder, men redigerandet skedde endast i egna sandlådor. Skolan vill gärna att vi återkommer kommande år i början av hösten med liknande presentationer.
Core metrics    (T344490)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 80 80
Number of editors 0 0 0 14 14
Number of organizers 2 2 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[6] 0 0 0 0


Östra Grevie folkhögskola, Östra Grevie

Wikipedia – en källkritisk genomgång, Skåne - Axel
Datum
2023-08-30
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik för deltagare på blandade program. Bra diskussion och många frågor, och intresse från lärare om att inkludera redigering i artiklar i ett kursmoment under hösten. Under workshopen lärde sig deltagarna redigera och ladda upp bilder, men redigerade endast i egna sandlådor.
Core metrics    (T337212)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 65 65
Number of editors 0 0 0 65 65
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[7] 0 0 0 0


Almedalsveckan 2023, Visby

Datum
2023-06-27–07-01
Info-länk
Almedalen 2023
Vem
Josefine, Tore, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det var inte helt lätt att skapa träffar med representanter för pilotlänen för att bygga vidare på den lokala verksamheten.
Resultat
Det var värdefullt att vara på plats under Almedalsveckan generellt sett. De fyra volontärerna som deltog från föreningens sida gjorde ett bra jobb i att sprida kunskap om föreningen, fotografera, synas i föreningens t-shirtar och samtala. Varumärket Wikimedia Sverige stärktes genom vår närvaro, eftersom vi var många som kunde berätta om föreningen, vad vi gör och vad vi tror på. Se även bloggposten om Almedalsveckan 2023
Core metrics    (T335740)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 5 0 0 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 11 256 0 0 267


Platsutveckling, Online

2023-06-02, Wikimedia och Platsutveckling
Datum
2023-06-02
Info-länk
http://www.platsutveckling.se/?page_id=1013
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikimediarörelsen och projekten som en del av nätverksträff #4 av inom Den ideella sektorn och digitalisering. Inbjuden av representant för Sätra brunn som vi tidigare jobbat med. Flera bra frågor och funderingar om skapande och deltagande, samt varför inte fler hembygdsgårdar finns på Wikidata. Stort intresse för att samarbeta om tillgängliggörande av dataset samt för kommande WLM.
Core metrics    (T337713)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Svenska Turistföreningen, Online

2023-05-09, Wiki Loves Turist, STF
Datum
2023-05-09
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Lågt deltagande p.g.a. sent utskickad information från STF.
Resultat
Presentation om Wikimediarörelsen, Commons och Wiki Loves, med extra fokus på WLE och kopplingen till turism. Stort intresse för möjligheten att både kunna bidra men också att återanvända text och bilder i olika sammanhang. Intresse även för WLM, så vi panerar för ett nytt informationstillfälle inför september. Presentationen spelades in och kommer att spridas via STFs intranät.
Core metrics    (T335467)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 2 2
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 1 1 1 0 3


Metadatastuga på Flygvapenmuseum, Linköping

Datum
2023-04-27
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Under en del av eventet sparades inte metadatan genom ISA Tool, så en del data fick återskapas från minnet och anteckningar. En fundering är också om ISA Tool är det bästa verktyget eller om det kan modifieras för att ännu bättre passa syftet för den här typen av arrangemang. En annan utmaning var att deltagarna inte till fullo förstod varför det var viktigt att fylla i metadata även kring bilder de upplevde ha dålig kvalitet där det finns mer information på andra platser. Möjligen behöver vi ännu tydligare prata om fria licenser osv.
Resultat
Det var ett väldigt roligt evenemang att genomföra! Deltagarna hade väldigt mycket kunskap och tvekade inte att dela med sig av den. Särskilt roligt var det att en av deltagarna själv förekom på bilderna. Både Flygvapenmuseum och Nordiska museet var väldigt nöjda med arrangemanget och utfallet. En metod Nordiska har arbetat med är att ha två träffar när de samlar in berättelser: en första där deltagarnas tankar kommer igång, och en senare när de har hunnit reflektera djupare och förbereda sig ännu mer. Det är en god idé, och därför kommer vi ha ytterligare en träff till hösten. Vid det här tillfället satt vi alla i samma rum, vilket var bra och gav kompletterande information, men troligen är det mer effektivt att dela upp gruppen nästa gång. Det kräver dock lite extra stöd kring ISA Tool från oss som arrangerar. Not: för organisatörer räknar jag WMSE, Nordiska och en från Flygvapenmuseum. Särskild målgrupp: äldre.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 1 12 0 0 13
Number of editors 1 1 0 0 2
Number of organizers 4 3 0 0 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 40 2 0 42


Isof, Uppsala Arkivcentrum, Uppsala

Datum
2023-04-13
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och workshop för personal på Isof. Intresserade och aktiva, och jobbade både med att skapa och uppdatera artiklar samt att beta av gamla och döda länkar till egna hemsidor.
Core metrics    (T329845)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 13 13
Number of editors 0 0 0 9 9
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 28 2 0 0 30


Kompetensfrukost Region Uppsala, Online

2023-03-29, Wikipedia – hur funkar det egentligen, Kompetensfrukost, Region Uppsala - Axel
Datum
2023-03-29
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia, Wikimedia och Wikipedia för hela Sverige på Region Uppsalas kompetensfrukost för bibliotekarier. Fler anmälda än vad som faktiskt kom, men bra frågor och intresse från närvarande och uppslag för fortsatt samarbete med Uppsala folkhögskola. Extra info om de aktiviteter Biblioteksutveckling Sörmland har och deras arbete med en WiR för att aktivera regionen.
Core metrics    (T331307)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 6 6
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Stensund folkhögskola, Stensund

2023-03-28, Wikipedia – hur funkar det egentligen Stensund - Axel
Datum
2023-03-28
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikipedia och källkritik som en del i kursen i svenska för två av folkhögskolans linjer. Många bra frågor och diskussion, samt intresse för att göra det till en stående del av kursen under höstterminen.
Core metrics    (T331622)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 16 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Enhetsmöte kulturförvaltningens kommunikatörer i Uppsala kommun, digitalt

Datum
2023-03-23
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Efter träffen på Uppsala konstmuseum ville vår kontaktperson där att vi även skulle komma till hennes nätverksmöte för alla kommunikatörer inom fritidsförvaltningen i Uppsala kommun. Vi fick ca 50 minuter för att presentera Wikimedia och Wikipedia. Tyvärr blev det inte tid att diskutera vidare samarbete, men reaktionerna var positiva och vi fortsätter hålla kontakten.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 20 20
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Cirkelledarträff Uppsala senioruniversitet, Uppsala

Datum
2023-03-10
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Uppsala senioruniversitet är en förening med ca 4 000 medlemmar som gör verksamhet för personer från 55 år och uppåt. De genomför ett femtiotal studiecirklar om året på en rad olika teman, och ytterligare verksamhet utöver det. Det här tillfället var en uppstart för samtliga studiecirkelledare i verksamheten för att både få inspiration och för att prata om praktiskt genomförande. De fick en kortare introduktion till att arbeta med Wikipedia, dels för att kunna inkludera det i andra studiecirklar och dels för att se intresset för att ordna specifik verksamhet kring Wikipedia. Intresset verkade mycket stort och vi kommer att fortsätta samarbetet. Särskild målgrupp: äldre.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 53 53
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 2 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Uppsala studentkår, Uppsala

2023-03-10, Wikipedia – hur funkar det egentligen, Uppsala - Axel
Datum
2023-03-10
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Få deltagare.
Resultat
Fem deltagare, varav fyra från studentkåren och en som skriver uppsats om Wikipedia. Bra diskussioner och många engagerade frågor från alla deltagarna. Insikt om nyttan och synligheten det ger att ha bilder på tidigare representanter i artiklar. En deltagare skulle definitivt börja skriva efter att bara läst på Wikipedia tidigare och var intresserad av att genomföra en serie skrivstugor för att få med intresserade från studentnationer och institutioner.
Core metrics    (T330125)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 5 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Workshop och skrivstuga, Uppsala konstmuseum

Datum
2023-02-27
Info-länk
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Uppsala_konstmuseum/Uppsala_konstmuseum
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En engagerad grupp museivärdar och heltidsanställda vid museet fick en föreläsning och började sedan redigera på Wikipedia. Museet ser detta som starten på ett arbete med att långsiktigt bidra till Wikimediaplattformarna, bland annat genom att förbättra Wikipediaartiklar om konstnärer som finns representerade på museet. De är också intresserade av en digitaliseringsresa och att tillgängliggöra katalogdata via Wikidata. Under det här tillfället fokuserade deltagarna på Wikipedia. (Metricsen gäller för eventet, men kommer att kunna uppdateras genom dashboarden senare i projektet.)
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 9 9
Number of editors 0 0 0 8 8
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 20 0 0 0 20


Skrivstuga, Umeå stadsbibliotek

Datum
2023-02-16
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det kom inga deltagare. Troligen för att evenemanget fastställdes relativt kort inpå och inte hade någon mer samarbetspart än biblioteket.
Resultat
Tråkigt att evenemanget inte lockade några deltagare, men kommunikationen kom ut veckan innan arrangemanget. Istället ägnades tid åt att träffa den ansvariga för externa event på museet och bland annat diskutera deras medverkan i WikiGap. Vi pratade också om möjligheten att kunna engagera fler personer i framtiden, med förhoppningen att den kommunikation som nu gjordes har väckt intresse hos allmänheten och höjt kännedomen om Wikimedia Sverige.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0


Föreläsning och workshop, Skellefteå

Datum
2023-02-15
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Museum Anna Nordlander stod värdar för föreläsning och workshop där även representanter från lokala historiska föreningar bjudits in. Arrangemanget hölls i Skellefteå museums lokaler på Nordanå. MAN var representerade med fyra personer ur personalen och övriga var från föreningarna. Vi nådde målgrupperna "kvinnor" respektive "äldre" med evenemanget. Mycket kunskap fanns i gruppen, som också var intresserad och ställde många frågor. Redigeringen hann inte riktigt komma igång bland volontärerna men personalen på museet såg genast möjligheter och började laborera på Wikipedia.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 4 7 0 0 11
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0


PRO Huddinge, Huddinge

Datum
2023-02-15
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Grundlig genomgång av Wikipedia samt ingångar till källkritik och sätt att använda Wikipedia för sökningar på andra språk. Kortare genomgång av redigering samt uppladdning av bilder och många frågor om relevans, intressekonflikt och uppslag för redigering. Några enstaka redigeringar av antingen oinloggade eller på användarsidor/sandlådor, men inga produktiva bidrag då deltagarna hade fler frågor än vad tiden räckte till för.
Särskild målgrupp
Anställda
Core metrics    (T324456)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 12 12
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Östergötlands museum, Linköping

Datum
2023-02-10
Info-länk
Östergötland
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inbjudning med kort varsel och därför endast två deltagare från Östergötlands museum.
Resultat
Bra förarbete av Tore så positiv stämning trots lågt deltagande. Fotosafari med produktiv diskussion om värdet av encyklopediska bilder och skillnaderna mellan det och estetiskt tilltalande bilder samt värdet av heltäckande dokumentation av olika objekt. Därefter genomgång av uppladdning på olika sätt, redigering av bilder samt artiklar för att synliggöra bilder samt skapande och redigerande av Wikidataobjekt. Troligtvis kommer en av deltagarna vara med som jurymedlem till årets Wiki Loves Monuments (WLM).
Särskild målgrupp
Anställda
Core metrics    (T328786)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 2 2
Number of editors 0 0 0 1 1
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 2 4 2 0 8


Ledarskapsarenan, Stockholm

Datum
2023-02-09
Info-länk
https://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-med-fokus-pa-ai-och-civilsamhallet/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Utifrån den kortare introduktion som hölls i höstas bjöds vi in till att hålla två likadana workshopar om hur föreningar kan använda data och AI för att komma närmre att uppnå det som uttrycks i deras ändamålsparagraf. Workshoparna hölls tillsammans med en representant från AI Sweden. Deltagare var personer i ledningspositioner, anställda såväl som förtroendevalda, från civilsamhället. Sammanlagt under dagen var det ett hundratal deltagare på plats, som också lyssnade på vår sammanfattning av workshoparna från scen. Där fick jag bland annat möjlighet att berätta om möjligheten med en Wikimedian in residence. Under workshoparna fokuserade jag på data-delen.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 50 50
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0


Arbetets museum, Norrköping

Datum
2023-02-09
Info-länk
Östergötland
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inbjudning med kort varsel och därför endast två deltagare från Arbetets museum.
Resultat
Lågt deltagande, men stort intresse från de två som var med. Genomgång av Wikipedia samt redigering och diskussion om hur det går att bidra med både bilder, data och text till olika projekt.
Särskild målgrupp
Anställda
Core metrics    (T328785)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 2 2
Number of editors 0 0 0 2 2
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 2 0 0 0 2


Ystads konstmuseum

Sankt Knuts torg utanför Ystads konstmuseum
Datum
2023-02-09
Info-länk
Skåne
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Arbetar med sin samling och diskuterar gärna vidare hur detta kan göras med bra utfall.
Resultat
Redigering på Wikimedias plattformar fungerade bra och mer intresse finns.

Särskild målgrupp: Anställda

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 9 2 0 0 11
Number of editors 6 2 0 0 8
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Motala bibliotek

Exempelbild för uppladdning – Blodbussen på Stora torget i Motala
Datum
2023-02-08
Info-länk
Östergötland
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Få anmälda till evenemanget
Resultat
Kan tänka sig att fortsätta om det finns möjlighet att engagera en person med kunskap om Wikimedias plattformar.

Särskild målgrupp: Anställda

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 2 0 0 5
Number of editors 1 2 0 0 3
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Östergötlands museum

Verk i samlingen – Adam och Eva
Datum
2023-02-07
Info-länk
Östergötland
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Intresserade av mer kunskap om arbete på Wikimedias plattformar och utveckla samarbete
Resultat
Bra samtal och möten i gruppen. Kan arbeta vidare med sin samling.

Särskild målgrupp: Anställda och inbjudna från bibliotek och kultur

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 10 5 0 0 15
Number of editors 5 5 0 0 10
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Norrköpings konstmuseum

Föreläsning och workshop på Norrköpings Konstmuseum
Datum
2023-02-06
Info-länk
Östergötland
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Efterfrågar tekniskt stöd och mer kunskap om arbete på Wikimedias plattformar.
Resultat
Bra samtal och möte. Bra samling att arbeta vidare med. Både uppladdningar och artiklar av intresse.

Särskild målgrupp: Anställda på konstmuseet.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 5 1 0 0 6
Number of editors 5 1 0 0 6
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Föreläsning masterstudenter, Institutionen för informatik, Lunds universitet

Datum
2023-02-02
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Lite trötta studenter som haft fyra timmars föreläsning redan, vi hade tiden 14-16.
Resultat
Föreläsning om Wikimediaplattformarnas roll i samhällets digitalisering. Fokus på Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata. Intresserade och engagerade studenter, vars kunskapsläge höjdes betydligt kring framförallt Wikidata och Commons.

Efteråt har institutionen publicerat följande texter: Engelska: https://ics.lu.se/en/news/wikimedia-in-education Svenska: https://ics.lu.se/nyheter/wikimedia-inom-utbildning

Presentation (PDF).

Särskild målgrupp: yngre

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 28 28
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Föreläsning personal vid Institutionen för informatik, Lunds universitet

Datum
2023-02-02
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det kom färre personer än förväntat.
Resultat
Vi var inbjudna för att prata om Wikipedias och Wikimediaplattformarnas roll in undervisning och i en akademisk kontext. Deltagarna fick en breddad syn på plattformarna i allmänhet och Wikipedia i synnerhet genom sitt deltagande. De vill gärna att vi inleder ett långsiktigt samarbete där studenterna kan arbeta med projekt kopplat till Wikimedia Sverige och Wikipedia. Pratade dessutom med flera andra lärare och forskare i pauser och över lunch.

Efteråt har institutionen publicerat följande texter: Engelska: https://ics.lu.se/en/news/wikimedia-in-education Svenska: https://ics.lu.se/nyheter/wikimedia-inom-utbildning

Presentation (PDF).

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 6 6
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wikifika, Malmö

Datum
2023-02-01
Info-länk
Wikifika, Malmö, onsdag 1 februari
Vem
Josefine, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Ojämn könsfördelning
Resultat
En första wikifika inom projektet genomfördes i Malmö. Inbjudan skickades till alla medlemmar i länet och lades upp på Wikipedia och i sociala medier. Två medlemmar och två nyfikna dök upp och var där i upp till 2,5 timme. De två som ännu inte var medlemmar/precis nyblivna medlemmar var intresserade av att fortsätta, och gruppen kom överens om att fortsätta arrangera wikifika minst en gång i månaden.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 4 0 0 4
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Seniorkursen på Glokala folkhögskolan, Malmö

Datum
2023-02-01
Info-länk
https://www.glokala.se/vara-kurser/seniorkurs/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Glokala folkhögskolan i Malmö har en seniorkurs som träffas en eftermiddag i veckan och har föreläsningar om ett vitt spektrum av ämnen. Det var terminens första träff och i tillfällig lokal, så arrangören väntade sig mindre uppslutning än vanligt. Det kom istället fler än förväntat. Tydligt intresse från de äldre, flera som sa att de gärna ville börja redigera själva. Uppföljande workshop till hösten om praktisk redigering.

Särskild målgrupp: äldre.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 15 10 0 0 25
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Statarmuseet i Skåne

Statarmuseets insektshotell
Datum
2023-02-01
Info-länk
Skåne
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Behöver mer hjälp med det tekniska och kunskap om Wikimedias plattformar.
Resultat
Har en bra samling och det finns mycket att arbeta vidare med. Behöver någon med kunskap om Wikipedia och Wikimedias plattformar.

Särskild målgrupp: Anställda och en person från närliggande museum.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 6 1 0 0 7
Number of editors 6 1 0 0 7
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Regionmuseet Skåne

Ingången till Regionmuseet Skåne
Datum
2023-01-31
Info-länk
Skåne
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Här skulle behövas en kontaktperson av typen Wikipedia-ambassadör.
Resultat
Föreläsning och frågor kring hur Wikimedias plattformar kan användas för museer och samarbetsorganisationer. Workshop med prova på att redigera.

Särskild målgrupp: Anställda och folk från andra närliggande kulturorganisationer

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 3 0 0 10
Number of editors 7 3 0 0 10
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Mötesdag Lund

Wikipedia – hur funkar det egentligen? Presentation Skåne
Datum
2023-01-30
Info-länk
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Vi behöver fler Wikipedia-ambassadörer och bestämma och hur dessa personer ska ersättas för sitt arbete.
Resultat
Möten med Stadshallen i Lund, Svenska kyrkan i Lund och Stadsbiblioteket i Lund. Bra möten med många förslag på hur vi kan gå vidare.

Särskild målgrupp: både yngre och äldre

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 4 1 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Lansering av ny MIK-grafik, Regionbibliotek Västerbotten

Datum
2022-12-20
Info-länk
https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/55minuter/ny-mik-grafik?authuser=0
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Not, Axel blev sjuk så Josefine tog hans del också.
Resultat
Del av den grafik som lanserades.
När Regionbibliotek Väster: .

Särskild målgrupp: i viss mån yngre och äldre

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 15 10 0 0 25
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Lansering av ny MIK-grafik, Regionbibliotek Västerbotten

Datum
2022-12-20
Info-länk
https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/55minuter/ny-mik-grafik?authuser=0
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Not, Axel blev sjuk så Josefine tog hans del också.
Resultat
Del av den grafik som lanserades.
När Regionbibliotek Västerbotten lanserade sin nya MIK-grafik ville de ha med Wikimedia Sverige för att dels berätta om Wikimedia Commons och dels om Wikipedia för hela Sverige.
Core metrics    ([[phab:T325550|T325550]])
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 11 11
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 0 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Frukostseminarium Linköping Science Park

Datum
2022-12-01
Info-länk
https://linkopingsciencepark.se/events/frukostmote-sa-berattar-du-om-ditt-foretag-pa-wikipedia-utan-att-raderas/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Under seminariet presenterades grunden för hur Wikipedia och Wikimedia Commons fungerar, med särskilt fokus på relevanskriterier och neutralitetsprinciper utifrån att vara företagare som vill berätta om sina egna tjänster eller produkter på Wikipedia. Deltagare var företagare, startups, universitetspersonal om allmänhet. Samtliga kostnader täcks genom Föreläsningar 2022, men verksamheten redovisas här.
Core metrics    ([[phab:T320373|T320373]])
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 18 18
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Norrsken Elevate Pitch, Stockholm

Datum
2022-11-29
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi fick möjlighet att hålla en treminuters pitch med en uppföljande fråga om Wikimedia Sverige för ett antal så kallade angel investors, som kan tänka sig att investera i framförallt startups. Det var nio företag och två ideella organisationer som fick möjlighet att presentera, och därefter följde ett mingel.
Presentation (PDF).
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 50 50
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 1 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Strategiforum om data som det nya guldet för civilsamhället, Ideell arena, online

Datum
2022-11-25
Info-länk
https://www.ideellarena.se/event/den-digitala-ekonomins-paverkan-pa-civilsamhallet/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Som del av Ideell arenas tema om digitalisering och AI inför deras stora konferens Ledarskapsarenan anordnar de för-seminarier. Vi blev inbjudna för att prata om hur Wikimedia Sverige arbetar med data och kunskap. Ett lite nytt sammanhang för oss att röra oss i, vilket är roligt. Deltog gjorde även Jeanette Nilsson från RISE och Max Horttanainen från Sverok. Ideell arena är en plattform för civilsamhället som knyter ihop det med forskning.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 29 29
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 1 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Medlemsmöte, Norrsken house samt digitalt

Datum
2022-11-09
Info-länk
Medlemsmöte 9 november
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Flera som inte dök upp på det fysiska eventet, antingen p.g.a. att de deltog digitalt eller för att de inte kunde närvara. Endast en person kom dit.
Resultat
Diskussionerna utgick från påståenden hämtade ur den medlemsenkät om föreningens värderingar som gått ut under hösten. Deltagarna diskuterade vad föreningen står för, vilka politiska frågor som är viktiga för oss, och vilka vi bör eller inte bör samarbeta med. Anteckningar från mötet återfinns här: https://docs.google.com/document/d/1IECQL4H8rcNVWOSytmU4Npkfaj4HWpmBiPxErBvrAgM/edit
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 13 0 0 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 0 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Länsmuseernas höstmöte, Falun

Datum
2022-10-19–20
Info-länk
Höstmötessida
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Flera bra samtal med representanter för museer i WfhS-län, och stort intresse för vad vi gör och samarbete framöver, även samtal och kontakt med representanter för RAÄ och kulturrådet.
Core metrics    (T320378)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Träff med lokalföreningsrepresentanter, Svenska Turistföreningen, Södertälje

Datum
2022-10-15
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
STF hade en träff för representanter för lokalföreningsstyrelserna. Vi var inbjudna att presentera hur STF lokalt kan nå ut genom Wikimediaplattformarna under delen där de hade "föreläsningsfestival. Mycket intresserade medlemmar som fick en crash course i vad vi står för och hur man redigerar på Wikipedia. Var också inbjuden till lunchen och kunde föra fördjupade samtal med medlemmar.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 15 27 0 0 42
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 0 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Medlemsmöte, hybrid

Datum
2022-10-13
Info-länk
Medlemsmöte 2022-10-13
Vem
Josefine och Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
P.g.a. frågor och samtal under presentationen blev det mindre tid för efterföljande gruppsamtal.
Resultat
Vi presenterade projektet och gav möjlighet för medlemmarna att fundera över vilka framtida aktiviteter som skulle kunna genomföras inom ramen för Wikipedia för hela Sverige. Mycket kloka inspel från deltagarna och positivt mottagande av projektet. God grund att bygga vidare engagemang på!
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 13 0 0 16
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Södra Vätterbygdens folkhögskola, Stockholm

SVF 2022-10-04 (PDF).
Datum
2022-10-04
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Studiebesök av en grupp med tio studenter och lärare från SVF. Information om vad Wikipedia och Wikimediarörelsen är och hur det fungerar och hänger ihop, samt om Wikimedia Sverige och vår verksamhet, pågående projekt och olika former av stöd som erbjuds. Nyfikna och initierade frågor och funderingar, och positiv återkoppling efteråt.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 7 0 0 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Båtar från Sjöhistoriska Museet

Uppladdning (till Wikidata) av data om kulturskyddade båtar från olika delar av Sverige. Datat kommer från Sjöhistoriska Musset och kommer att bland annat användas inom Wiki Loves Monuments.

Listas i wikipedia:sv:Wikipedia:Projekt kulturarv/WLM/Lista över kulturmärkta fritidsbåtar i Sverige.

Core metrics    (T316625)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 179 0 179


Bilder inom ramen för 100 000 Bildminnen

15 % av de bilder som laddades upp inom ramen för 100 000 Bildminnen avbildar platser inom ramen för Wikipedia för hela Sverige och bekostas av detta projektet.

För enkelhetens skull har dessa dragits av från denna uppladdning.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 902 0 0 902


Övrigt

F2F-Värvning, STOCKHOLM

Datum
2023-06-26 – 2023-07-31
Info-länk
Vem
Värvare under ledning av Jenny. :
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Nedan har vi angett de samtal vi fört, det har resulterat i 34 nya medlemmar. Vi såg en ökning av donationer (via swish) under perioden som värvningen pågick, antalet är uppskattat till 23 stycken givare, men det är idag inte möjligt att med hundra procent säkerhet koppla dem till insatsen. Utöver detta skrev även 8 stycken upp sig på nyhetsbrev.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 216 216
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 4 1 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


F2F-Värvning, LUND

Datum
2023-09-26 – 2023-12-21
Info-länk
Vem
En värvare under ledning av Jenny. :
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Under hösten fortsatte en av värvarna att arbeta några timmar per vecka i Lund. Fokus var att värva universitetsstudenter, att testa föreningens budskap på ett universitetsområde samt att se om det var möjligt att ha en ensamarbetande värvare.Det senare var ett experiment inte bara för oss utan för F2F i stort. Höstkampanjen resulterade i 33 samtal och fem värvningar. Förutsättningarna för arbetet var att en från kanslipersonalen var tillgänglig under värvarens arbetstider. Riktlinjer för säkerhet togs fram specifikt för arbetet i Lund. Utmaningen med att vara ensam värvare blev för stor och vi avbröt kampanjen vid årsskiftet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 33 33
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Referenser

  1. Antalet redigeringar och uppladdningar uppdaterat efter tredje träffen, 30/10.
  2. Inget fokus på redigering.
  3. Redigeringar (endast) i sandlådor och på användarsidor. Några enstaka ändringar/rättelse i artiklar.
  4. Redigeringar endast i sandlådor och på användarsidor.
  5. Inga produktiva redigeringar p.g.a. blockerad IP, klotter återställt.
  6. Redigeringar endast i sandlåda och på användarsidor.
  7. Redigeringar endast i sandlåda och på användarsidor.