Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Resebeslut Lund 1 Jan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2015-16
Jan (id: 2) Workshop på Lunds universitet
Beslut: inväntar signatur
Avresa (datum, restid)
, 0 timmar
Hemkomst (datum, restid)
, 0 timmar
Tjänstgöring
Anmärkningar:

Reser med Sara

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: kr Kostnadsställe/Projekt:
Kostnadsspann för resekostnader
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
2 dagar = 440 kr
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
0 kr
Val av transportmedel
Rapport: inväntar signatur
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
Rapport:


Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
Summa:
Datum: Underskrift:
Datum: Attesterad: