Projekt:Wikipedia i utbildning 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Eftersom projektet bär mycket av föreningens utbildningsverksamhet bidrar det till att hjälpa användare att producera såväl som konsumera fri kunskap. Det bidrar till att göra kunskapen tillgänglig för fler.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Gymnasiearbete på Wikipedia uppmärksammades genom att lärarna i Skellefteå blev intervjuade av en lärartidning efter att vi kontaktat redaktionen. Grundläggande artikel om vad projektet går ut på, direkt till rätt målgrupp.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det är mycket koordinerande med flera aktörer, vilket gör att det är många kontakter över tid. Arbetet med de nya kursmodulerna är förhållandevis omfattande, eftersom det kräver flera olika slags material: text, bilder, filmer, voice-overs och så vidare. Positivt att vi har landat i Wiki Learn som plattform men produktionen har dragit ut på tiden mer än nödvändigt. Kanske skulle flera personer bidra och på så sätt skulle produktionstakten ha kunnat öka.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Delvis. Konceptet för Kulturhistoria på Wikipedia/Gymnasiearbete på Wikipedia har ett grundupplägg där mest detaljer skruvas i från år till år. Men det uppstår ändå kontinuerligt nya saker som gör att det inte bara går att kopiera ett upplägg rakt av. Modularbetet var helt nytt i produktion. En del föreläsningsmaterial har kunnat byggas vidare på.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Budgeten räckte inte riktigt till för genomförandet, utan drog över med ca 30 000. Detta kan delvis ha berott på att mer tid ägnades åt att sköta dubbla grupper för gymnasiearbetesprojektet då Skellefteeleverna inte har kunnat resa i samma utsträckning som förut, och vi behövde planera in ytterligare en träff att ses.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Gymnasiearbetesprojektet tog något mer tid än tidigare, vi behövde planera in fler träffar då Skellefteå inte kunde resa på samma sätt som tidigare, t. ex. Kursmodulerna tog också lite mer tid än tänkt, även om Wikipedia för hela Sverige också kunde bära lite tid för det.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Fundera över effektiviteten i hur vi använder personalresurserna.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Att kursproduktionen för de digitala kursmodulerna tar mer tid än tänkt.
  • Att utvidgning av gymnasiearbetesprojektet tar tid.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Förändringar behöver göras utifrån 2023 års projektstruktur i alla fall.