Projekt:Wikispeech 2016/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 164201 Ansvarig John
Projektstart 2016-03-15 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
Post- och telestyrelsen. 2 406 479 kr från PTS, varav 1 146 500 kr under projektet utbetalas till underleverantören Södermalms Talteknologiservice AB (STTS).

KTH:s del i projektet finansieras genom en direkt utbetalning till dem från PTS av momsskäl (ingen moms när utbetalningar går direkt mellan myndigheter).

Interna mål   Externa mål
  • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
  • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.  

Att skapa en inbyggd talsyntes för MediaWiki (fokus på sv., en. och ar.Wikipedia), som ett tillägg.

Slutrapport/utvärdering Fil:Wikispeech - Slutrapportering projektgenomförande.pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • De viktigaste funktionerna på spelaren finns nu på plats. Det går att lyssna på Wikispeech här: https://wikispeech.wmflabs.org/wiki/Main_Page
  • Vi har hittat en utvecklare på WMF som hjälper oss med kod- och säkerhetsgranskning för att möjliggöra aktivering.
  • Vi har presenterat om Wikispeech på Wikimania 2017. Detta mottogs väl (ex.).
  • Vi har ställt ut på konferensen Interspeech i Stockholm tillsammans med PTS.
  • Vår volontär har fått sin första kod inkluderad i projektet.
  • Implementerade segmentering av HTML-taggar. Detta tillåter att lägga till pauser bl.a. mellan rubriker och följande text samt mellan rader i listor.
  • Implementerade API för förprocessning av HTML, vilket begränsar nätverksanvänding. API:et kan också användas utanför Wikispeech, när tvättad text behövs.

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

Har deltagit på 3 internationella Wikimedia-evenemang.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Trots löfte om att ta fram en plan för hur WMF kan kod- och säkerhatsgranska Wikispeech har vi inte fått något konkret (trots upprepade påminnelser).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen