Resepolicy/Beslutsformulär

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Mall för beslutsformulär att kopiera. Glöm ej att lägga beslut i översikten: Tjänsteresor 2013 eller Tjänsteresor 2014.

;Beslutsdatum: 
* 2013-00-00
;[[Tjänsteresor 2014|Rese-ID]]:
*
;Resenär(er):
* Namn
;Eventuell medresenär:
* ingen
;Resans ändamål:
;Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid:
* 2014-00-00 00.00, x timmar
;Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet:
* 2014-00-00 00.00-00.00
;Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad:
* 2014-00-00 00.00, x timmar
;Resebeslutfattare:
* ~~~~ (Befattning)

== Budget ==
;Kostnadsspann för resekostnader:
* x kr tåg, y kr taxi, z kr hotell
;Uppskattning av traktamenten:
* x dagar à y kr = z kr
;Uppskattning av restidersättning:
<!-- Månadslön/240/timme vardag. Månadslön/190/timme 18,00 fr - 06.00 må -->
* x timmar à y kr = z kr
;Eventuellt övrigt:
* x kr konferensavgift
;Summa = kostnadsspann totalt:
* x kr
;[[Projekt 2014|Kostnadsställe/Projekt]]:
* 1234 Projektnamn

== Transportmedel ==
;Transportmedel:
* ...
;Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel:
* taxiresa/bilresa pga...

== Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m. ==
* avses fr.o.m.-t.o.m./avses inte

= Reserapport =
{{pågår}}
Kommentarer:
* Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
* Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
** Ge utomstående kortfattad information 
** Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet 
** Vara underlag för sakrevision av föreningen
* Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


;Rapporterad av, datum: 
* <nowiki>~~~~</nowiki>
;avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
*....
;Utfall kostnader
* totalt x kr

== Rapport ==
*....
*....

== Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär ==
* ....
* ....


[[Kategori:Resor 2014]]