Resepolicy/Beslutsformulär/Nytt förslag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Mall för beslutsformulär att kopiera. Glöm ej att lägga beslut i översikten: Tjänsteresor 2013 genom att kopiera raden ur tabellen efter att den har sparats.

{| class="wikitable"
<!-- Kopiera härifrån -->
|-
! [[Tjänsteresor 2013|Rese-ID]] !! [[Projekt 2013|Projekt-ID]] !! Resa !! Resenär(er) !! Kostnad !! Rapport
|-
| <!--Rese-ID-->
| [https://donera.wikimedia.se/sv/wmse/audit/public/3#K<!--Projekt-ID här-->]
| <!-- Resa-->
| <!-- Resenär -->
| <!-- Totalkostnad -->
| <!-- Rapportlänken skapas automatiskt -->[[{{subst:{{PAGENAME}}}}#Reserapport|Här]]
<!-- Kopiera hit -->
|}
;Resans ändamål:
*
;Datum avresa och hemkomst:
* 2013-00-00 - 2013-00-00
;Eventuell medresenär:
* ingen
;Resebeslutfattare:
* ~~~~ (Befattning)

== Budget ==
;Kostnadsspann för resekostnader:
* x kr tåg, y kr taxi, z kr hotell
;Uppskattning av traktamenten:
* x dagar à y kr = z kr
;Uppskattning av restidersättning:
* x timmar à y kr = z kr
;Eventuellt övrigt:
* x kr konferensavgift
;Summa = kostnadsspann totalt:
* x kr
;[[Projekt 2013|Kostnadsställe/Projekt]]:


== Transportmedel ==
;Transportmedel:
* ...
;Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel:
* taxiresa/bilresa pga...

== Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m. ==
* avses fr.o.m.-t.o.m./avses inte

= Reserapport =
{{pågår}}
<!--
Kommentarer:
* Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
* Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
** Ge utomstående kortfattad information 
** Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet 
** Vara underlag för sakrevision av föreningen
* Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten
-->

;Avvikelser från beslutet ovan, anledning:
(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)
*....
;Utfall kostnader
* totalt x kr

== Rapport ==
*....
*....

== Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär ==
* ....
* ....

;Rapporterad av, datum: 
* <nowiki>~~~~</nowiki>

[[Kategori:Resor 2013]]