Samarbetsavtal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan samlar information om samarbetsavtal som Wikimedia Sverige ingår med olika parter.

2020

Avtalspart Projekt Beskrivning Överenskommet Diarienummer

2019

Avtalspart Projekt Beskrivning Överenskommet Diarienummer
Statens musikverk 193120 GLAM 2019 Avtal mellan Statens musikverk och Wikimedia Sverige om Wikimedian Developer in Residence 2019-02-18 2019-22
Arbetets museum 193120 GLAM 2019 Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change 2019-02-28 2019-21
Unesco Partnerskapsavtal mellan Unesco och Wikimedia Sverige 2019-07-26 2019-49
Utrikesdepartementet Partner vid Wikimania 2019
Kungliga biblioteket Partner vid Wikimania 2019
Musikverket Partner vid Wikimania 2019 2019-09-06 2019-78, 2019-93
Nordiska museet Partner vid Wikimania 2019
Riksantikvarieämbetet Partner vid Wikimania 2019
Riksarkivet Partner vid Wikimania 2019 2019-08-28 2019-78
Stockholms stad Partner vid Wikimania 2019
Nationalmuseum Partner vid Wikimania 2019
Riksantikvarieämbetet Avsiktsförklaring mellan Riksantikvarieämbetet och Wikimedia Sverige 2019-11-05 2019-81
Södermalms talteknologiservice AB 194205 Wikispeech – talresursinsamlaren 2019 Avtal mellan Södermalms talteknologiservice AB och Wikimedia Sverige om samarbete inom projektet Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech 2019-11-12 2019-80

2018

Avtalspart Projekt Beskrivning Överenskommet Diarienummer
Flygvapenmuseum 173205 Work with sounds 2017 Avtal mellan Flygvapenmuseum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change 2018-03-14 2018-32
Arbetets museum 173205 Work with sounds 2017 Avtal mellan Arbetets museum och Wikimedia Sverige om samarbete inom Sounds of Change 2018-05-14 2018-27
Kungliga tekniska högskolan 184203 Wikispeech 2018 Avtal mellan Kungliga tekniska högskolan och Wikimedia Sverige om projektet Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech 2018-08-01
Riksantikvarieämbetet 183102 Problematisk information 2018 Avtal mellan Riksantikvarieämbetet och Wikimedia Sverige om arbete med historiskt material med problematiskt innehåll 2018-12-18 2018-83

Urval

Vilka avtal finns på den här sidan?

Sidan samlar samarbetsavtal, alltså avtal där en eller flera parter kommer överens med Wikimedia Sverige om att arbeta tillsammans. Exempel på avtal som finns på den här sidan är:

  • överenskommelser om samarbete, både mer formella (underskrivna avtal) och mindre formella (överenskommelser per mejl)
  • avsiktsförklaringar
  • även momspliktiga-projekt finns med här om det handlar om samarbete.

Vilka avtal finns inte på den här sidan?

Avtal som inte handlar om samarbete med aktivt arbete från Wikimedia Sverige och minst ytterligare en part. Det gäller till exempel:

  • avsiktsförklaringar från enbart Wikimedia Sverige
  • avtal gällande beviljade medel för projekt där Wikimedia Sverige är den enda part i avtalet som arbetar aktivt i projektet.

Se även