Strategi/Ordlista/sv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

== A ==*Användare är en person som tar del av kunskapen på våra plattformar. Det kan alltså handla exempelvis om att läsa Wikipediaartiklar eller använda Wikidata för att skapa infografik.

 • Användning är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Det syftar på verksamhet inom det område där arbete sker för att få fler människor att använda materialet på våra plattformar, och få kunskap om det. Det kan också handla om att göra det enklare att bidra på Wikimediaplattformarna, till exempel genom hur verktyg ser ut och fungerar.== F ==*Fri kunskapsrörelsen omfattar alla aktörer som arbetar för fri kunskap. Utöver Wikimedia Sverige inkluderar det open source-rörelsen, open street map-rörelsen, förespråkare för fria licenser och tillgängligt kulturarv såsom museer eller arkiv. Denna rörelse har inga fasta ramar eller begränsningar utan är flytande.== G ==
 • Gemenskap är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området handlar om att stöd ges till aktiva volontärer och att volontärgrupperna utökas och diversifieras. Det finns många olika gemenskaper, till exempel inom och mellan de olika Wikimediaplattformarna.== M ==
 • Maskinläsbar är information som är strukturerad på et sådant sätt att en dator kan förstå och bearbeta den.
 • Medlem är en person eller organisation som genom ett aktivt ställningstagande har blivit medlem i Wikimedia Sverige. Detta aktiva ställningstagande är att årligen betala föreningens medlemsavgift.
 • Möjliggörande är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området finns för att säkerställa att organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden.== S ==*Strategi är för Wikimedia Sverige ett långsiktigt arbetsdokument, vanligen gällande för fyra år i taget. Dokumentet pekar ut den långsiktiga riktningen för föreningen och antas av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Strategins syfte är att konkretisera visionen på en övergripande nivå.== T ==
 • Tillgång är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Inom detta område görs mer material tillgängligt för Wikimediaplattformarna. Det kan till exempel handla om att vi hjälper andra organisationer med att ladda upp deras material.== V ==
 • Volontär kan betyda två saker.
  • Dels är det en person som bidrar till Wikimediarörelsens plattformar. Det kan handla om att lägga till Wikidataobjekt, fota bilder till Wiki Loves Earth och ladda upp dem i tävlingen på Wikimedia Commons, korrläsa Wikisourcetexter eller att skriva en Wikipediaartikel.
  • Dels kan en volontär vara en person som gör en insats för föreningen Wikimedia Sverige, där insatsen inte är direkt kopplad till plattformarna utan till verksamhet. Det kan handla om att vara lägerledare eller hålla i en utbildning, till exempel.== W ==*Wikimediarörelsen är ett flytande begrepp som innefattar alla de människor som är engagerade i projekt eller verksamheter kopplade till Wikimedia. Det kan vara Wikimedia Foundation och deras anställda, Wikidata och dess gemenskap, eller medlemmarna i ett nationellt Wikimediachapter== Ö ==
 • Öppen mjukvara, se FOSS