Tillgänglighetspolicy för personal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


POLICY RÖRANDE ANSTÄLLDAS TILLGÄNGLIGHET

Inledning

Samtliga medarbetare har fria arbetstider och möjlighet att arbeta på distans. Det kräver extra medvetenhet kring hur vi hanterar tillgänglighet i arbetet och respekt för fritiden. Därför har personal och ledning i samråd tagit fram en tillgänglighetspolicy för kansliet.

Allmänt om mejl, SMS, chatt och telefon

Svar på mejl, SMS, chatt och telefon förväntas endast under normal kontorstid 09:00-17:00. Övriga tider förväntas inget svar om inget annat överenskommits på grund av speciella omständigheter (såsom evenemang eller resor) eller om någon form av brådskande situation skulle uppstå.

Automatiska mejl från olika system kan förväntas utanför kontorstid, men behöver inte ageras på.

Var tydlig med ämnet i mejlhuvudet och CC:a bara medarbetare om det är nödvändigt. Detta är extra viktigt att tänka på om mejl skickas utanför ordinarie arbetstid.

Kvälls- och helgarbete

Undvik att kontakta arbetskamrater på kvällar och helger, utom i undantagsfall. (Se Brådskande ärenden.)

Om möjligt fördröj eventuella mejl som inte är brådskande så att de inte skickas förrän nästföljande arbetsdag.

Brådskande ärenden

Vid brådskande ärenden utanför normal kontorstid eller vid annan frånvaro (sjukdom, VAB, semester, etc), är det viktigt att vara tydlig om det gäller ett brådskande ärende, och främst söka kontakt via telefon eller SMS. Observera att det inte finns något krav på anställda att bära med sig arbetstelefonen utanför kontorstid.

Möten

Eftersom arbetet sker i nära samarbete med frivilliga innebär det att möten förläggs tämligen regelbundet på kvällar och ibland helger. Därför är det extra viktigt att i möjligaste mån planera in interna möten under normal kontorstid.

Delad arbetskalender

I arbetskalender skrivs det in om arbete sker på annan än ordinarie plats. Detta så att samtliga vet om ni jobbar på distans och är tillgängliga eller är borta för sjukdom, VAB och inte ska störas annat än i brådskande undantagsfall.

Ledningen

Ledningen ska inte kommunicera viktig information utanför normal kontorstid.

Ledningen har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel med hänseende till alla ovanstående punkter.

Revidering

Policyn ska uppdateras vid behov och ska ingå i den årliga arbetsmiljögenomgången.