Verksamhetsberättelse 2019/Story: Synlighet genom Globala målen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2019

I den här Storyn beskriver vi hur vi använde Globala målen som ett ramverk för att kunna berätta om vad vi gör, och därigenom kunna visa både internt och externt på den påverkan som vi har som rörelse.

I temat för Wikimania 2019 i Stockholm kopplades det arbete, de projekt och de möjligheter som Wikimediarörelsen och den bredare rörelsen för fri kunskap bedriver samman med Globala målens överbryggande ramverk. Diskussionerna som ägde rum under Wikimania föranledde många nya insikter och idéer, som i de flesta fall dokumenterades och formulerades. Med stöd från SIDA fick vi möjlighet att använda dessa formulerade insikter till en sociala medier-kampanj för 2020 års första månader. Stödet från SIDA gjorde det möjligt för oss att låta en professionell kommunikationsbyrå använda materialet och omvandla det till en serie små videoklipp och inlägg i sociala medier, som kunde marknadsföras på sociala medier tidigt 2020. Målet med kampanjen är att positionera oss som en viktig spelare inte bara i fri kunskapsrörelsen, utan i samhället i stort, genom att synliggöra och begreppsliggöra det arbete vi gör genom ett ramverk som ofta används i det svenska offentliga samtalet.

Den huvudsakliga resursen för kampanjen var en serie föreläsningar och tal som hölls av speciellt inbjudna huvudtalare som alla knöt samman fri kunskaps-rörelsen till Globala målen, bland annat Tyler Radford, VD på Humanitarian Open Street Maps Team (HOT), Liv-Inger Somby, en framstående samisk journalist, Michael Peter Edson, medgrundare till Museum of the United Nations – UN Live, och Karin Holmgren, SLU:s prorektor.

Talen, som gavs på Aula Magnas stora scen under Wikimania, dokumenterades och visades senare av Utbildningsradion. Preliminära data från UR visar att ungefär 10 000 personer tog del av innehållet när det visades på UR under hösten, genom TV-kanalen Kunskapskanalen. Talen tillgängliggjordes också via deras plattformar, och genom samverkan med oss, kunde materialet dessutom tillgängliggöras på Wikimedias plattformar, under en CC BY-licens. Detta var nydanande för både UR och oss, med stor potential för framtida samverkan.

Vid sidan av Wikimania-talen som spelades in av UR användes också en serie volontärberättelser som togs fram under Wikimania under kampanjen. Läs mer om det här.