Verksamhetsberättelse 2020/Story: Wikipedia som plattform och viktig informationsbärare i kristider

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Wikipedia as platform for vital information in times of crises. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Användning
2020

I den här berättelsen fokuserar vi på hur vi har försökt att utveckla en metod för stora globala innehållspartners att dela sin expertis och sitt innehåll på Wikipedia om ämnen som läses under en kris, till exempel covid-19-pandemin. Under året har vi arbetat båda med att involvera och engagera experter och volontärer samt med uppladdningar av viktig infografik.

Som ett resultat av vårt partnerskap med UNFPA (FN:s befolkningsfond) kan deltagare i Wikipediaprojektet om covid-19 förbättra Wikipedia med uppdaterad och pålitlig information.
En infografik som visar hur man undviker infektion och som delats av Folkhälsomyndigheten under en öppen licens. Nordsamiska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk.

Under flera år har vi planerat och arbetat med hur vi kan använda Wikipedia för spridning av samhällsviktig information vid kriser. Vi vet att Wikipedia används som en viktig informationskälla när aktuella händelser utvecklas. Därför har vi funderat över hur vi kan stödja volontärgemenskapen för att förbättra innehållet så effektivt som möjligt med stöd från expertorganisationer samt genom innehållspartnerskap.

Covid-19-pandemin påskyndade projektet genom att även behovet ökade. Genom samarbete med två expertmyndigheter identifierade vi nya innovativa sätt att sprida viktig och korrekt information på Wikipedia under pandemin.

Det första samarbetet var ett resultat av ett pågående samtal kring partnerskap med UNFPA (FN:s befolkningsfond). Vi slutförde ett partnerskap kring globala kampanjer och licensiering av material, men båda parter såg möjligheten och behovet av att göra en kortsiktig insats under pandemin. För detta ändamål tog UNFPA:s tekniska experter fram referenser och nyckelbudskap med den senaste forskningen kring effekterna av pandemin på kvinnor, mödrahälsa, ungdomar, äldre och andra områden som de arbetar med. Vi initierade en skrivstuga och en kampanj för att genomföra informationsarbetet. Artiklarna där informationen inkluderades hade över en miljon visningar under året. Tillsammans med detta arbete konceptualiserade vi också modellen genom vilken vi arbetade, vilket innebär att arbetet kan upprepas med andra myndigheter och partners, i denna eller i andra kriser.

Det andra samarbetet baserades mer eller mindre på en slump. Folkhälsomyndigheten tillgängliggjorde PDF-filer samt grafik med lättförståelig information om hur man skyddar sig själv och andra från pandemin; grafik som översattes till ett 20-tal olika språk. Med tanke på att många människor vänder sig till Wikipedia för information kontaktade vi Folkhälsomyndigheten och frågade om texterna kunde göras tillgängliga under en fri licens, så att vi kunde inkludera dem i relevanta Wikipediaartiklar. Myndigheten gick med på det och licensierade materialet fritt och gemenskapen nyttjade materialet på Wikipedia. I slutet av året hade artiklarna där grafiken och bilder av PDF-filerna hade infogats fått mer än 25 000 000 visningar.

Genom det här första samarbetet har vi utvecklat och lärt oss hur man bäst samarbetar med expertmyndigheter för att säkerställa att informationen om viktiga ämnen i kristider är uppdaterad och korrekt på Wikipedia. Detta är ett område där vi tror att det finns mycket mer att göra. Vi lärde oss också hur långvariga partnerskap kan användas också på kort sikt, när nya händelser snabbt utvecklas och där korrekt och uppdaterad information är av yttersta vikt.

Det andra samarbetet lärde oss möjligheten att snabbt inleda samtal kring Creative Commons-licenser med nya partners när fördelar och vinster är mycket höga för både för ägaren av materialet, för våra plattformar och för användare och läsare i samhället.