Verksamhetsberättelse 2020/Story: En ny digital postpandemivärld

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: A new digital post-pandemic world. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Användning
2020

I den här Storyn fokuserar vi på hur de förändringar som institutioner genomför i sina arbetssätt, till exempel i ljuset av covid-19-pandemin, har ökat intresset för digitala lösningar. Vi understryker den ökade synligheten på Wikimediaplattformarna, som vi tror kommer att öka intresset för strategiska samarbeten med oss.

Mycket har hänt när det gäller digital informationsförmedling inom GLAM-sektorn under det gångna året. I stort sett alla institutioner har förändrats och erbjuder nu ett digitalt program med både visningar och seminarier. De har, enligt en rapport från Sveriges museer, för första gången börjat föra statistik över digitala besök, inklusive sidvisningar av relevanta sidor på Wikimediaplattformarna. Rapporten ger vid handen att en överväldigande majoritet av de digitala besöken sker på Wikimediaplattformarna. En liknande utveckling kunde ses när Nationalmuseum stängde ner för ombyggnad och antalet visningar av deras filer på Wikimedia Commons ökade.

Det finns flera sätt att räkna webbplatsbesök och trafikflöden. Det finns ingen etablerad standard. Detta är ett område där vi kan hjälpa till och bistå GLAM-sektorn med välbehövliga verktyg. Vi har upprepade gånger sett att det finns ett tydligt behov av besöksstatistik och av att kunna se hur institutionens filer på Wikimediaplattformarna används. Det handlar helt enkelt om kunder som vill veta vilken påverkan deras olika investeringar har.

De flesta GLAM-institutioner i Sverige uppbär offentlig finansiering. Det finns alltså inga hemliga affärsplaner eller uttalade strategier för att tävla om de digitala besökarna. Samtidigt är den tid som besökarna kan tillbringa på sociala media begränsad. Måhända är det en möjlighet att ersätta enkel underhållning med ett mer kunskapsinriktat och kvalitativt utbud.

Det är viktigt för oss att stödja denna utveckling, samt att erbjuda och utveckla våra öppna plattformar som en del av utbudet för besökare som är intresserade av digitalt innehåll. Mycket av det material som tas fram har till exempel inte fria licenser. Det är här, tidigt i processen, som man skulle kunna erbjuda plattformar där materialet har en lång livslängd. Kultur och kulturarv är två områden som lämpar sig väl till plattformar där intresserade besökare kan ta del av en introduktion och översikt av ett visst ämne; det vill säga en välstrukturerad och detaljerad Wikipediaartikel.