Verksamhetsberättelse 2020/Story: Vi ökar medvetenheten om vårt arbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Increasing awareness about our work. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Användning
2020

I den här Storyn fokuserar vi på de omfattande satsningar som vi gjort under 2020 för att öka kunskapen i Sverige om föreningen, om vårt arbete och om hur det bidrar till att förbättra världen.

Fri kunskap för en stärkt demokrati – en av filmerna som skapades för vår kommunikationskampanj om Wikimedia och de globala målen.

Under våren har vi satsat mer på att öka vår synlighet. Det är ett långvarigt problem att nästan alla känner till Wikipedia, men få känner till rörelsen bakom det. Vårt mål är att ändra på det genom strategiska, metodiska och intensiva investeringar.

Året inleddes med ett kommunikationsprojekt om Wikimedia och de globala målen, som vi genomförde tillsammans med en kommunikationsbyrå för att öka synligheten. Kampanjen ledde besökarna till en landningssida om de globala målen på vår webbplats. Inläggen genererade cirka 1 450 000 besök med 232 000 unika besökare. Det videomaterial som byrån tog fram och som baserades på sessionen Free Knowledge and the Global Goals Spotlight Session på Wikimania, fick över 400 000 visningar på Wikimedia Commons och 20 000 visningar på Facebook. Videoinspelningar från Wikimania sändes även av svenska public service-televisionen under hösten, där de sågs cirka 10 000 gånger.

Vi tror att dessa satsningar bidrog till en ökad medvetenhet om vårt varumärke och vårt arbete. De följdes upp med en reklamkampanj på Facebook som ledde till att fler började följa oss även där. Vi skapade flera reklaminlägg med olika bilder och texter, och de som gillade dem uppmuntrades till att följa vår sida. Ambitionen var att få fler följare så att fler kan nås av vår kommunikation i framtiden och budskapet om Wikimedia når en ny publik. Vi riktade reklaminläggen till en mycket bred skara Facebookanvändare.

Som en uppföljning har vi arbetat mer med sociala media i allmänhet samt utvecklat rutiner för att samla in och analysera olika mätetal. Vi vill nå ut till flera och få en tillräckligt stor publik för att kunna dela in den i olika grupper som vi kan rikta mer anpassad kommunikation till. Vi är medvetna om att en del betydande finansiärer tittar på organisationens räckvidd i sociala media som en del av processen att bestämma huruvida den ska få finansiering. Våra satsningar har alltså potential att påverka vår framtida ekonomi på ett väldigt direkt och konkret sätt.