Verksamhetsberättelse 2022/Story: Undersökning av möjligheter för att göra Wikipedia mer användarvänligt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur föreningen har fortsatt att utveckla olika projektidéer för hur vi kan göra Wikipedia mer användarvänligt, i linje med vår nya strategiska inriktning.

Talsyntesen Wikispeech är en central del i vårt arbete med att göra Wikipedia mer användarvänligt.

I Wikimedia Sveriges strategi för 2021–2025 slås det fast att “[f]öreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar” genom insatser runt mjukvaruutveckling och förbättrad dokumentation.

Föreningens insatser runt talsyntesen Wikispeech, som gör det möjligt för de som har svårt att läsa att använda en inbyggd talsyntes för att lyssna på artiklarna, är ett viktigt område och under 2022 utvecklade vi ett tre olika projektidéer runt detta. En projektidé har fokus på hur vi kan engagera minoritetsspråkstalare att bidra med taldata för att vi ska kunna aktivera Wikispeech på deras språk. En annan idé fokuserar på hur vi kan lägga till två av Sveriges minoritetsspråk till Wikispeech, nämligen finska och nordsamiska. Vi sökte projektmedel för båda idéerna, men lyckades tyvärr inte säkra dem. Vi kommer att arbeta för att identifiera andra externa finansiärer, men om det inte är möjligt kan dessa idéer komma att självfinansieras helt eller delvis framöver.

En tredje större ansökan till Allmänna arvsfonden håller på att utvecklas där fokuset är både på att vidareutveckla Wikispeech så att talsyntesen fungerar på alla delar av Wikipedia och inte bara brödtexten, och att de verktyg för taldatainsamling vi påbörjat färdigställs. Projektet är dock omfattande och kommer även att inkludera ett aktivt arbete med att testa materialet med slutanvändare, fördjupa samarbeten med intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer samt aktivt arbeta för att engagera allmänheten i att samla in taldata och utveckla de fria ordböckerna vi använder som grund. Vi har vid inledande diskussioner med Allmänna arvsfonden fått positiv återkoppling runt potentiell finansiering.

Vi arbetade även med att ta fram en plan för hur vi kan utveckla ett verktyg, Wikiporträtt.se. Verktyget är tänkt att göra det lättare för mediafilsägare, som är intresserade av att dela ett specifikt urval bilder (till exempel professionella porträttbilder) men inte att lära sig Wikimediaplattformarna, att själva dela dem på plattformarna. Detta är en vidareutveckling och internationalisering av ett verktyg som först utvecklats av vår systerförening Wikimedia Nederländerna. I Nederländerna har verktyget varit mycket framgångsrikt och använts för tusentals bilduppladdningar då det sänkt tröskeln för att dela bilder. Den utlysning vi förberedde ansökan till delade dock inte ut några pengar i slutändan och vi kommer att titta på hur vi bäst kan återanvända projektidén framöver.

Vi kommer under 2023 att fortsätta utveckla olika koncept och projektidéer runt detta och hoppas att kunna implementera något eller några av dem kommande år. Vi vill därigenom göra det enklare för personer att bidra till och använda Wikimediaplattformarna.