Beslut & attesteringar 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>

Här dokumenteras beslut och attesteringar som inte dokumenteras på ett annat ställe som t.ex. i styrelseprotokoll och resebeslut eller på en faktura och en blankett.

Beslut

Resebeslut dokumenteras här. Utbildningar godkänns här.

  • Projekten Wikipedia i utbildning 2019, GLAM 2019, Fri musik på Wikimedia, Påverkansarbete 2019, Synlighet 2019, Förtroende 2019, Buggrapportering och översättning 2019, Wikispeech 2019, Kunskap i krissituationer 2019, Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019, Stöd till gemenskapen 2019, Utvecklingsstöd 2019, Wiki Loves 2019, En gemenskap för alla 2019, Wikimania 2019, Organisationsutveckling 2019, Erfarenhetsutbyte 2019, Föreningsengagemang 2019, FOSS för föreningen 2019 startas upp i januari per beslut av verksamhetschef. John Andersson (WMSE) (diskussion) 23 juni 2019 kl. 11.55 (CEST) (var inte infört i beslutsprotokollet tidigare)
  • Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019 mottar finansiering och startar 2019-01-04. John Andersson (WMSE) (diskussion) 20 januari 2020 kl. 22.05 (CET) (var inte infört i beslutsprotokollet tidigare)
  • Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting mottar finansiering och avtal signerades 2019-10-18. Arbetet hade dock initierats innan efter muntlig överenskommelse med Wikimedia Foundation. John Andersson (WMSE) (diskussion) 20 januari 2020 kl. 22.08 (CET) (var inte infört i beslutsprotokollet tidigare)
  • Projekt:Wikimedia och Globala målen 2019 mottar finansiering den 19 juni då projektet startar, med justering av tidplan och budget 27 juli (godkänd av Sida 8 augusti). John Andersson (WMSE) (diskussion) 20 januari 2020 kl. 22.17 (CET) (var inte infört i beslutsprotokollet tidigare)
  • Mätetal vid kommunikationsarbetet, vilka gäller tillsvidare, fastslogs vid slutet av 2019. John Andersson (WMSE) (diskussion) 6 februari 2020 kl. 19.44 (CET)