Diarium/2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning
1 2015-01-15 5106 Svar från DIK-förbundet angående fakturan K141378
2 2015-01-16 Tele 2 autogiro anmälan
3 2015-01-23 VINNOVA Frågor om budgetposter i ansökning jämfört med beslutsmeddelande
4 2015-01-14 Swedbank bankgiro rättelse
5 2015-01-19 Marginalen Bank årsbesked
6 2015-01-29 VINNOVA Ansökan - Den saknade IT-länken: Att föra samman studenter och organisationer i utveckling av FOSS
7 2015-01-30 Mejlkonversation: Hakemus vastaanotettu Ansökan mottagen
8 2015-01-31 Landshypotek årsbesked
9 2015-01-05 WMF Organizational Grant Agreement
10 2015-02-13 Amendment Number 1 to the Grant Agreement
11 2015-01-30 EAwareness
12 2015-02-13 Fullmakt PWC
13 2015-02-06 6204 Stiftelsen för Infrastruktur betalningsplan
14 2015-02-23 5110 Scandinavian Photo reparation
15 2015-02-13 3106 Ändringsbeslut för projektet Kunskapsspridning om öppen data och fria licenser
16 2015-03-09 Vetenskap & Allmänhet välkomstbrev
17 2015-02-24 Vildgåsen
18 2015-02-23 Scandinavian Photo verkstadskvitto
19 2015-03-12 Office Depot plocklista
20 2015-03-31 MSB EU 2015
21 2015-04-08 Landshypotek villkorsändring
22 2015-04-13 3111 Ansökan till VINNOVA - Göra det förståeligt - Visualisering av Wikidata och öppna data
23 2015-04-13 6107 Ansökan till VINNOVA - Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept
24 2015-04-13 3111 Ansökan till VINNOVA - Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst
25 2015-04-10 3107 Ansökan till VINNOVA - Öppna data The Movie
26 2015-04-10 3108 Ansökan till VINNOVA - En liten film om GLAMig data
27 2015-04-20 3303 Projektparts godkännande Fackverket 3.0
28 2015-04-07 3303 Beslutsmeddelande VINNOVA Fackverket 3.0 - fler ledstänger för länkade öppna data
29 2015-04-22 3107 Beslutsmeddelande VINNOVA - Öppna data The Movie
30 2015-04-22 3110 Beslutsmeddelande VINNOVA - Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps

volontärer i biståndsorganisationernas tjänst

31 2015-04-22 3111 Beslutsmeddelande VINNOVA - Göra det förståeligt - Visualisering av Wikidata och öppna

data

32 2015-04-22 6107 Beslutsmeddelande VINNOVA - Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept
33 2015-04-22 3108 Beslutsmeddelande VINNOVA - En liten film om GLAMig data
34 2015-04-24 3108 VINNOVA Projektparts godkännande - En liten film om GLAMig data
35 2015-04-24 3107 VINNOVA Projektparts godkännande - Öppna data The Movie
36 2015-04-24 3111 VINNOVA Projektparts godkännande - Göra det förståeligt visualisering av Wikidata och öppna data
37 2015-04-24 3110 VINNOVA Projektparts godkännande - Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian Open Street Maps volonärer i biståndsorganisationas tjänst
38 2015-04-24 6107 VINNOVA Projektparts godkännande  - Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept
39 2015-04-27 3108 VINNOVA Basrapport - En liten film om GLAMig data
40 2015-04-27 3107 VINNOVA Basrapport - Öppna data The Movie
41 2015-04-30 Tele2 avtal
42 2015-04-30 Tele2 försäljningsbekräftelse
43 2015-05-07 3303 VINNOVA Ändringsbeslut - DCAT-AP för Wikibase och Wikidata
44 2015-05-07 3204 VINNOVA Ändringsbeslut - Mer data i öppen offenligkonst - en nationell databas över Sveriges offentliga konst
45 2015-05-13 5205 Ansökan om förlängd projekttid - MUCF
46 2015-05-13 5205 Information från MUCF
47 2015-05-13 5205 Information från MUCF
48 2015-05-29 Bahnhof sponsringsavtal
49 2015-06-03 Scandinavian Photo inlämningskvitto
50 2015-06-03 5110 Scandinavian Photo följesedel
51 2015-06-08 5110 Beslut från MUCF om jämnstäldhetsprojektet 2015
52 2015-06-11 3309 Avtal med SMM
53 2015-06-18 Överenskommelse
54 2015-06-18 6107 Upphämtningsbekräftelse DHL
55 2015-07-30 3111 Slutrapport
56 2015-07-22 5110 Trygg-Hansa: Försäkringsbesked för voluntär
57 2015-08-27 5110 Beviljande av e-postadress till frivillig
58 2015-09-01 Ansökan till Vinnova
59 2015-09-01 Ansökan till Vinnova
60 2015-12-16 SBAB: Bekräftelse ny/ändrad behörighet
61 2015-12-16 SBAB: bekräftelse nytt konto
62 2015-04-23 Bredbandsbolaget: Användaruppgifter
63 2015-06-03 Scandinavian Photo: inlämningskvitto reparation Nikon D600
64 2015-10-27 Vinnova: Intyg om försumbart stöd - Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt
65 2015-11-03 Vinnova: Beslut - Välkommen till min plats! - elever söker och delar kunskpa om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid
66 2015-11-24 Vinnova: Projektparts godkännande - Ett okonstlat exempel av öppna data
67 2015-11-24 Vinnova: Beslut om bidrag - Ett okonstlat exempel av öppna data
68 2015-11-17 Vinnova: Ansökan - ett skepp kommer lastat med öppna data
69 2015-11-11 Vinnova: Projektparts godkännande - välkommen till min plats, Jan, Sara
70 2015-10-30 Vinnova: Bekräftning av mottagandet av rapport för kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
71 2015-10-30 Vinnova: Slutrapport - Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
72 2015-10-19 Vinnova: Underkänd Slutrapport insänd 2015-09-30, kunskapsspridning om öppna data och fria licenser
73 2015-03-31 Marginalen: Kontoutdrag mars 2015
74 2015-09-07 Marginalen: Kontoutdrag sept 2015
75 2015-10-20 Marginalen: Kontoutdrag okt 2015
76 2015-11-30 Marginalen: Kontoutdrag nov 2015
77 2015-12-30 Marginalen: Kontoutdrag dec 2015
78 2015-08-01 Landshypotek: Transaktionslista Q1
79 2015-08-31 Landshypotek: Uttag
80 2015-09-01 Landshypotek: Transaktionslista
81 2015-09-07 Landshypotek: Transaktionslista sept
82 2015-10-20 Landshypotek: Transaktionslista okt
83 2015-06-30 Swedbank: Kontoutdrag
84 2015-09-30 Swedbank: Kontoutdrag
85 2015-11-12 Swedbank: registreringsdokument fullmakt internetbanken företag
86 2015-12-30 Swedbank: Kontoutdrag
87 2015-12-31 Swedbank: Årsbesked 2015
88 2012-01-01 Swedbank: Standardized Europeisk Kreditinfo
89 2015-01-04 Swedbank: Visa Business Card rules
90 2015-12-08 Jordbruksverket leverantör info
91 2015-03-03 Tele 2: Kreditfaktura 498 kr.
92 2015-10-09 Tele 2: Kreditfaktura 1715 kr
93 2015-09-08 Fora Försäkringsvillkoren för 2015
94 2015-12-29 Fora Lönerapporteringen för 2015
95 2015-03-22 Protokoll konstituerande möte 2015
96 2015-03-23 Årsmötesprotokoll 2015 undertecknat
97 2015-04-29 Trygg-Hansa: Annulationsmeddelande för kollektiv olyksfallsförsäkring för voluntär
98 2015-12-08 Skatteverket: Registerutdrag
99 2015-10-21 Skatteverket: Beslut om årlig beskattning för särskild löneskatt på pensionskostnader
100 2015-12-04 Skatteverket: Beslut om årlig beskattning för särskild löneskatt på pensionskostnader
101 2015-03-06 Intyg om frilansarbete av Joakim Thåström i Uppsala
102 2015-02-12 WMF-Provided Qualtircs Account terms of use
103 2015-01-22 Uganda Red Cross Society. Memorandum of understanding - Collaborative projects. [Skannad version]
56-2018 2018-11-06 Ansökan QRpedia på Hedemora gammelgård, inom Stöd till gemenskapen 2015. Diarieförd med nummer 56 för 2018.
105 2015-01-23 3201 VINNOVA Intyg om försumbart stöd
106 2015-12-28 Fullmakt- och firmateckningsording för Wikimedia Sverige
107 2015-01-30 WWF - Memorandum of understanding - Collaborative projects. [Skannad version]
108 2015-01-30 SWEDESD, Uppsala Universitet - Memorandum of understanding - Collaborative projects. [Skannad version]

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: