Diarium/2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i
1 2016-02-11 4201 Post- och Telestyrelsen (PTS) beviljar WMSE och KTH bidrag: Wikispeech – en användargenererad talsyntes på Wikipedia.
2 2016-02-11 4201 Mejl från Adam Rosen om finansieringen för Wikispeech
3 2016-01-08 SBAB: Bekräftelse ny/ändrad behörighet
4 2016-03-01 Scandinavian Photo: Reparation Nikon D600
5 2016-01-19 Marginalen: företagskonto OTRS ny användare
6 2016-01-20 Marginalen: årsbesked
7 2016-01-11 Landshypotek Bank: fler funktioner i internettjänsten
8 2016-01-01 Swedbank: kontoutdrag för alla konton för 2015
9 2016-01-04 Swedbank: Bekräftelse beställning business-bankkort
10 2015-12-17 3102 Postkodslotteriets Kulturstiftelse: Avtal om projektstöd, betalningsplan Avtalspärm: nr 23 och en e-mail i Diarie 2016, del 1.
11 2016-01-29 3102 Postkodlotteri Kulturstiftelse: organisatoriska förändringar i KUG – Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK)
12 2016-01-04 Avtal mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige om länkningsprojekt
13 2016-04-30 Unionen: Anmällan av arbetsmiljöombud, André Costa
14 2016-01-25 Swedish Institute: Creative Force Memorandum of Understanding
15 2016-01-01 Skatteverket: Inkomstdeklaration 3 för 2015-01-01 – 2015-12-31
16 2016-01-11 Skatteverket: behöriga för elektroniska tjänster
17 2016-02-25 Post- och telestyrelsen: Avtal om stöd av mindre betydelse Avtals pärm 2016: flik 13
18 2016-01-08 Årsbokslut Swedbank Engagemangsbesked per 2015-12-31 Diariepärm 2016, del 1
19 2016-03-14 4201 Avtal mellan Södermalms talteknologiservice AB (STTS) och Wikimedia Sverige om projekt Wikispeech Avtals pärm 2016, flik 16
20 2016-03-11 SBAB: Ändringar i särkilda bestämmelser och prislista för SBAB-konto för juridisk person Diariepärm 2016, del 1, flik 13
21 2016-03-31 SBAB: Kontoutdrag Diariepärm 2016, del 1
22 2016-03-02 WMF: WMF Organizational Grant Agreement (FDC Int'l Version) Avtals pärm 2016, flik 6
23 2016-03-18 Årsredovisning 2015 Bokslutspärm 2015
24 2016-04-06 Skatteverket: Omprövningsbeslut Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt Diariepärm 2016, del 2, flik 30
25 2016-03-31 Swedbank: Kontoutdrag Nr1 Diariepärm 2016, del 2, flik 28
26 2016-04-01 Gefvert: Försäkringsbevis 2016-05-01 – 2017-04-30 Avtalspärm, flik 15
27 2016-03-08 Gefvert: faktura 102 kr, utökning kamera- & teknikförsäkring Avtalspärm, flik 15
28 2016-04-01 Gefvert: faktura 13061 kr, för 2016-05-01 – 2017-04-30 Avtalspärm, flik 15
29 2016-04-25 Vinnova: ändringsbeslut till projektet "Ett okonstlat exempel av öppna data" Diariepärm 2016, del 1, flik 18
30 2016-04-22 Avtal mellan Livrustkammaren och Skoklosters Slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) och Wikimedia Sverige om uppladningsprojekt Avtalspärm, flik 18
31 2016-05-09 <raderad Autogiroanmälan> Diariepärm 2016, del 1, flik 30
32 2016-01-07 <raderad Autogiroanmälan> Diariepärm 2016, del 1, flik 30
33 2016-01-09 <raderad Autogiroanmälan> Diariepärm 2016, del 1, flik 30
34 2016-05-04 Unionen: registrering av skyddsombud, arbetsmiljöombud Diariepärm 2016, del 2, flik 17
35 2016-05-13 3203 Vinnova: Ändringsbeslut värdet av fri kartdata i kriser – Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst Diariepärm 2016, del 1, flik 18
36 2016-05-11 Unionen: Registrering av skyddsombud /arbetsmiljöombud (verkar vara en kopia på nr 34, utdelad 7 dagar senare) Diariepärm 2016, del 2, flik 17
37 2016-05-09 3108 Länsstyrelsen i Kalmar län: Avtal Wikidata Water. Projekt WFD-data till Wikidata Avtals pärm 2016, flik 19
38 2016-05-23 5201 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): ändring för slutdatumet för projekt till 2016-12-31 Diariepärm 2016, del 1, flik 31
39 2016-05-23 5201 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): ändring för datum för slutrapport till 2017-03-31 Diariepärm 2016, del 1, flik 31
40 2016-05-23 3106 Vinnova: mottagningsbekräftelse lägesrapport, "Välkommen till min plats" Diariepärm 2016, del 1, flik 18
41 2016-05-26 2501 Extern Kommunikation MyNewsdesk: avtal om MyNewsdesk Pro-tjänst Avtalspärm 2016: flik 20
42 2016-05-25 <raderad Autogiroanmälan> Diariepärm 2016, del 1, flik 30
43 2016-05-10 löner Försäkringskassan: Ersättning för höga sjuklöner Diariepärm 2016, del 2: flik 29
44 2016-05-25 försäkringar Trygg-Hansa Diariepärm 2016, del 2: flik 28
45 2016-06-23 Pelagios Resource Development: Pelagios Micro Grant proposals Avtalspärm 2016: flik 21
46 2016-07-11 3111 Riksutställningar: Avtal mellan Riksutställningar och Wikimedia Sverige om projekt World Wide Wikipedia Avtalspärm 2016: flik 22
47 2016-08-09 ingen Arbetsgivarintyg till Ina Diariepärm 2016, del 2: flik 24
48 20160726 ingen <raderad uppdatering av medlemskapsinfo> Diariepärm 2016, del 2: flik 10
49 2016-05-21 ingen Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-05-21 Diariepärm 2016, del 2: flik 15 (påskrivet av alla)
50 2016-06-09 5109 Försäkring för volontärer TryggHansa – Försäkringsbesked om volontärförsäkring Diariepärm 2016, del 2: flik 28
51 2016-08-15 Exempel på brev som skickas till medlemmar Diariepärm 2016, del 2: flik 10
52 2016-08-30 Kontoutdrag SBAB Diariepärm 2016, del 1: flik 13
53 2016-08-30 Lägesrapport till Vinnova Diariepärm 2016, del 1: flik 18
54 2016-07-16 Avtal mellan Wikimedia Sverige och Open Knowledge Sweden om samarbetsprojekt Avtalspärm 2016, del 24
55 2016-09-06 3107 Avtal mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige om uppladdningsprojekt Avtalspärm 2016, del 25
56 2016-03-07 5101 Scandinavian Photo, Nikon Nordic: Reparationsföljesedel på uppdatering av mjukvara Diariepärm 2016, del 1, flik 16
56 2016-11-02 Swedbank, avtal mellan kund och bank om företagskonto. Avtalspärm 2016, del 26
57 2016-11-11 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse, förslag på projektrevideringar i KÖK, november 2016 Avtalspärm 2016, del 23
58 2016-12-12 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse,ekonomisk rapportering Avtalspärm 2016, del 23
59 2016-12-21 3203 Financial Statement, Europeana Awareness Avtalspärm 2016, del 1
60 2016-11-20 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse, tillägg till avtal om projektstöd Avtalspärm 2016, del 23
61 2016-12-22 3104 Avtal mellan ArbetSam och Wikimedia om kurs Avtalspärm 2016, del 1
62 2016-12-20 Organisationsutveckling 2017 Diariepärm 2016, pärm 1, del 3 Projektansökan för organisationsutveckling
63 2017-11-09 163101 Kompletterande information till avtalet för LSH-tillgängliggörande 2016. Informationen gäller när fakturering i projektet sker. Avtalspärm 2016, flik 18
64 2016-02-01   John Cummings Consultant. Consultancy Agreement för perioden 2016-01-11 – 2016-12-31. Avtalspärm 2016, flik 28
65 2016-01-14 3303 (för 2015) Slutrapport till Vinnova för projektet Fackverket 3.0 ­Fler ledstänger för länkade öppna data. Flyttad från projektmappen till diariet i samband med integritetsrensningen 2019. Endast sparat i det digitala diariet, i mappen diariepärm 2016, del 2
66 2016-02-15 Ändringsbeslut från Vinnova för projektet En liten film om GLAMig data. Flyttad från projektmappen för Öppna data 2015-GLAM video till diariet i samband med integritetsrensningen 2019. Endast sparat i det digitala diariet, i mappen diariepärm 2016, del 1, 18 Vinnova
59-2018 2018-11-29 992600 Opad. Avtal mellan OP Administration AB (Opad) och Wikimedia Sverige gällande bokföring, bokslut, inkomstdeklaration, löneadministration och rapporter. Undertecknat 2016-11-14. Diariefört på 2018 efter att vi fått en kopia från Opad. Diariepärm 2 2018
67 2016-05-21 Deklaration beträffande möjligt intressekonflikt/möjligt jäv i styrelsemedlems arbete för Wikimedia Sverige. Endast sparat i det digitala diariet

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: