Diarium/2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Finns i
1 2016-02-11 4201 Post och Telestyrelsen (PTS) beviljar WMSE och KTH bidrag: Wikispeech - en användargenererad talsyntes på Wikipedia.
2 2016-02-11 4201 Mejl från Adam Rosen om finansieringen för Wikispeech
3 2016-01-08 SBAB: Bekräftelse ny/ändrad behörighet
4 2016-03-01 Scandinavian Photo: Reparation Nikon D600
5 2016-01-19 Marginalen: företagskonto OTRS ny användare
6 2016-01-20 Marginalen: årsbesked
7 2016-01-11 Landshypotek Bank: fler funktioner i internettjänsten
8 2016-01-01 Swedbank: kontoutdrag för alla konton för 2015
9 2016-01-04 Swedbank: Bekräftelse beställning business bankkort
10 2015-12-17 3102 Postkodslotteriets Kulturstiftelse: Avtal om projektstöd, betalningsplan Avtalspärm: nr 23 och en e-mail i Diarie 2016, del 1.
11 2016-01-29 3102 Postkodlotteri Kulturstiftelse: organisatoriska förändringar i KUG - Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK)
12 2016-01-04 Avtal mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige om länkningsprojekt
13 2016-04-30 Unionen: Anmällan av arbetsmiljöombud, Andre Costa
14 2016-01-25 Swedish Institute: Creative Force Memorandum of Understanding
15 2016-01-01 Skatteverket: Inkomstdeklaration 3 för 150101-151231
16 2016-01-11 Skatteverket: behöriga för elektroniska tjänster
17 2016-02-25 Post- och telestyrelsen: Avtal om stöd av mindre betydelse Avtals pärm 2016: flik 13
18 2016-01-08 Årsbokslut Swedbank Engagemangsbesked per 2015-12-31 Diariepärm 2016, del 1
19 2016-03-14 4201 Avtal mellan Södermalms talteknologiservice AB (STTS) och Wikimedia Sverige om projekt Wikispeech Avtals pärm 2016, flik 16
20 2016-03-11 SBAB: Ändringar i särkilda bestämmelser och prislista för SBAB-konto för juridisk person Diariepärm 2016, del 1, flik 13
21 2016-03-31 SBAB: Kontoutdrag Diariepärm 2016, del 1
22 2016-03-02 WMF: WMF Organizational Grant Agreement (FDC In'l Version) Avtals pärm 2016, flik 6
23 2016-03-18 Årsredovisning 2015 Bokslutspärm 2015
24 2016-04-06 Skatteverket: Omprovningsbeslut Arbetsgivaravgifter/ Avdragen skatt Diariepärm 2016, del 2, flik 30
25 2016-03-31 Swedbank: Kontoutdrag Nr1 Diariepärm 2016, del 2, flik 28
26 2016-04-01 Gefvert: Försäkringsbevis 2016-05-01 - 2017-04-30 Avtalspärm, flik 15
27 2016-03-08 Gefvert: faktura 102 kr, utökning kamera & teknik försäkring. Avtalspärm, flik 15
28 2016-04-01 Gefvert: faktura 13061 kr, för 2016-05-01 - 2017-04-30 Avtalspärm, flik 15
29 2016-04-25 Vinnova: ändringsbeslut till projektet "Ett okonstlat exempel av öppna data" Diariepärm 2016, del 1, flik 18
30 2016-04-22 Avtal mellan Livrustkammaren och Skoklosters Slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) och Wikimedia Sverige om uppladningsprojekt Avtalspärm, flik 18
31 2016-05-09 Autogiroanmälan, medgivande: Gudrun Ryman Diariepärm 2016, del 1, flik 30
32 2016-01-07 Autogiroanmälan, medgivande: Brivio Thörner Diariepärm 2016, del 1, flik 30
33 2016-01-09 Autogiroanmälan, medgivande: Kent Olsson Diariepärm 2016, del 1, flik 30
34 2016-05-04 Unionen: registrering av skyddsombud, arbetsmiljöombud Diariepärm 2016, del 2, flik 17
35 2016-05-13 3203 Vinnova: Ändringsbeslut värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps voluntärer i biståndsorganisationernas tjänst Diariepärm 2016, del 1, flik 18
36 2016-05-11 Unionen: Registrering av skyddsombud /arbetsmiljöombud (verkar vara en kopia på nr 34, utdelad 7 dagar senare) Diariepärm 2016, del 2, flik 17
37 2016-05-09 3108 Länsstyrelsen i Kalmar län: Avtal Wikidata Water. Projekt WFD-data till Wikidata Avtals pärm 2016, flik 19
38 2016-05-23 5201 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): ändring för slutdatumet för projekt till 2016-12-31 Diariepärm 2016, del 1, flik 31
39 2016-05-23 5201 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): ändring för datum för slutrapport till 2017-03-31 Diariepärm 2016, del 1, flik 31
40 2016-05-23 3106 Vinnova: mottagningsbekräftelse lägesrapport, "Välkommen till min plats" Diariepärm 2016, del 1, flik 18
41 2016-05-26 2501 Extern Kommunikation MyNewsdesk: avtal om MyNewsdesk Pro tjänst Avtalspärm 2016: flik 20
42 2016-05-25 Autogiroanmällan, årlig medlemskapsavgift: John Andersson Diariepärm 2016, del 1, flik 30
43 2016-05-10 löner Försäkringskassan: Ersättning för höga sjuklöner Diariepärm 2016, del 2: flik 29
44 2016-05-25 försäkringar Trygg-Hansa Diariepärm 2016, del 2: flik 28
45 2016-06-23 Pelagios Resource Development: Pelagios Micro Grant proposals Avtalspärm 2016: flik 21
46 2016-07-11 3111 Riksutställningar: Avtal mellan Riksutställningar och Wikimedia Sverige om projekt World Wide Wikipedia Avtalspärm 2016: flik 22
47 2016-08-09 ingen Arbetsgivarintyg till Ina Diariepärm 2016, del 2: flik 24
48 20160726 ingen Uppdaterad medlemskaps info, Jonatan Glad Diariepärm 2016, del 2: flik 10
49 2016-05-21 ingen Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-05-21 Diariepärm 2016, del 2: flik 15 (påskrivet av alla)
50 2016-06-09 5109 Försäkring för volontärer TryggHansa-Försäkringsbesked om volontär försäkring Diariepärm 2016, del 2: flik 28
51 2016-08-15 Exempel på brev som skickas till medlemmar Diariepärm 2016, del 2: flik 10
52 2016-08-30 Kontoutdrag SBAB Diariepärm 2016, del 1: flik 13
53 2016-08-30 Lägesrapport till Vinnova Diariepärm 2016, del 1: flik 18
54 2016-07-16 Avtal mellan Wikimedia Sverige och Open Knowledge Sweden om samarbetsprojekt Avtalspärm 2016, del 24
55 2016-09-06 3107 Avtal mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige om uppladdningsprojekt Avtalspärm 2016, del 25
56 2016-03-07 5101 Scandinavian Photo, Nikon Nordic, Reparationsföljesedel på uppdatering av mjukvara Diariepärm 2016, del 1, flick 16
56 2016-11-02 Swedbank, avtal mellan kund och bank om företagskonto. Avtalspärm 2016, del 26
57 2016-11-11 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse, förslag på projektrevideringar i KÖK, november 2016 Avtalspärm 2016, del 23
58 2016-12-12 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse,ekonomisk rapportering Avtalspärm 2016, del 23
59 2016-12-21 3203 Financial Statement, Europeana Awareness Avtalspärm 2016, del 1
60 2016-11-20 3102 Postkodlotteriets Kulturstiftelse, tillägg till avtal om projektstöd Avtalspärm 2016, del 23
61 2016-12-22 3104 Avtal mellan ArbetSam och Wikimedia om kurs Avtalspärm 2016, del 1
62 2016-12-20 Organisationsutveckling 2017 Diariepärm 2016, pärm 1, del 3 Projektansökan för organisationsutveckling
63 2017-11-09 163101 Kompletterande information till avtalet för LSH-tillgängliggörande 2016. Informationen gäller när fakturering i projektet sker. Avtalspärm 2016, flik 18
64 2016-02-01   John Cummings Consultant. Consultancy Agreement för perioden 20160111 - 20161231. Avtalspärm 2016, flik 28
65 2016-01-14 3303 (för 2015) Slutrapport till Vinnova för projektet Fackverket 3.0 ­Fler ledstänger för länkade öppna data. Flyttad från projektmappen till diariet i samband med integritetsrensningen 2019. Endast sparat i det digitala diariet, i mappen diariepärm 2016, del 2
66 2016-02-15 Ändringsbeslut från Vinnova för projektet En liten film om GLAMig data. Flyttad från projektmappen för Öppna data 2015-GLAM video till diariet i samband med integritetsrensningen 2019. Endast sparat i det digitala diariet, i mappen diariepärm 2016, del 1, 18 Vinnova
59-2018 2018-11-29 992600 Opad. Avtal mellan OP Administration AB (Opad) och Wikimedia Sverige gällande bokföring, bokslut, inkomstdeklaration, löneadministration och rapporter. Undertecknat 20161114. Diariefört på 2018 efter att vi fått en kopia från Opad. Diariepärm 2 2018

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: